od-1832024-budu-zupni-cestari-rekonstruovat-cestu-vo-vinosadoch.-pripravte-sa-na-obchadzky

Od 18.3.2024 budú župní cestári rekonštruovať cestu vo Vinosadoch. Pripravte sa na obchádzky

Od 18.3.2024 budú na ceste II/502 v obci Vinosady realizované stavebné práce z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Vzhľadom na rozsah použitej technológie bude doprava zjednosmernená v smere z Modry do Pezinka z dôvodu minimalizácie časových strát vodičov pri prejazde obcou Vinosady.

Uzávierka cesty II/502 bude v dvoch úsekoch, vždy jedného jazdného pruhu a to v dĺžkach: 518 m a 760 m.

  • Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Bratislavy/Senca bude stanovená a vyznačená od okružnej križovatky na ceste II/502 po ceste III/1086 do obce Šenkvice následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk až do mesta Modra s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 10,4km. Celková dĺžka obchádzky cesty II/502 je 8,4km s pripojením sa na cestu II/502 v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.
  • Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Malaciek/Perneku bude stanovená a vyznačená od mimoúrovňovej križovatky ciest II/503 s cestou II/502 s následnou jazdou do mesta Pezinok smerom od okružnej križovatky na ceste II/502 s cestou III/1086 s odbočením na cestu III/1086 do obce Šenkvice, následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk, až do mesta Modra a s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 11,4km. Celková dĺžka obchádzky cesty II/502 je 9,4km s pripojením sa na cestu II/502 v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Z dôvodu opravy vozovky vo Vinosadoch budú od pondelka 18. marca 2024 až do odvolania linky: 506, 540, 550, 565 a 599 medzi zastávkami Pezinok, Trnavská a Modra, Štefánikova – iba v uvedenom smere premávať po obchádzkovej trase, pričom vynechajú Vinosady.

V smere Modra – Pezinok budú premávať po svojich trasách bez obmedzenia.

  • Spoj 540/3, 6:15 Bratislava, AS – 7:24 Modra, Okružná bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 6:05 Bratislava, AS – 7:14 Modra, Okružná
  • Spoj 565/3, 5:40 Bratislava, AS – 7:10 Cífer, Žel. stanica bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 5:30 Bratislava, AS – 7:00 Cífer, Žel. stanica
  • Cestujúci zo smeru Bratislava a Pezinok do Vinosadov prestúpia na zastávke Modra, Štefánikova do oproti idúceho spoja. Cestujúci z Vinosadov na smer Modra prestúpia na zastávke Pezinok, Trnavská do oproti idúceho spoja.
  • Zo zastávky Modra, Štefánikova do Vinosadov bude premávať v čase o 22:14, 22:44 a 23:44 mimoriadna výluková linka 541.
  • Posledný spoj 540/45 s odchodom z Bratislavy, AS o 23:40 a rovnako aj spoj 599/1 zoberú prípadných cestujúcich do Vinosadov na spiatočnej jazde z konečnej zastávky Modra, Štúrova.
  • Cez pracovné dni školského roku pôjdu z Vinosadov do Modry mimoriadne školské spoje na linke 541 v časoch o 6:51 a 7:16.
vinosady cestovny poriadov autobusov