olo-ukonci-1.-decembra-sezonny-odvoz-zahradneho-bioodpadu

OLO ukončí 1. decembra sezónny odvoz záhradného bioodpadu

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) ukončí 1. decembra odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad. Pripomína zároveň, že tento druh odpadu je možné odovzdávať celoročne.

Domácnostiam zapojeným do zberu BRO zo záhrad, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, vykoná posledný odvoz v období od 20. do 24. novembra, a to v zmysle harmonogramu. Ak ide o domácnosti, ktoré majú odvoz v párny týždeň, bude to v období od 27. novembra do 1. decembra, rovnako v zmysle harmonogramu. V oboch prípadoch sú harmonogramy zverejnené na webe OLO.

Mestská spoločnosť zároveň pripomína, že v prípade zmeškania termínu posledného odvozu môžu obyvatelia využiť zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste, a to celoročne. Otvorený je od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 h. V nedeľu a počas sviatkov je zatvorený.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad vykonáva OLO v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Vykonáva ho sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní.