otvarame-novy-studijny-odbor-–-gymnazium-so-zameranim-na-informatiku

Otvárame nový študijný odbor – Gymnázium so zameraním na informatiku

Výber školy a odboru je jedným z kľúčových rozhodnutí pre žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov. V školskom roku 2024/2025 sa ponúka nová a atraktívna možnosť pre tých, ktorí túžia po hlbšom ponorení sa do sveta informatiky. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavuje nový odbor na gymnáziách so zameraním na informatiku.

Tento krok sa vkladá do rámcov národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a je experimentálne overovaný v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracoviskom Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV).

Nový odbor bude dostupný na desiatich slovenských gymnáziách, pričom dve z nich sú umiestnené priamo v Bratislavskom kraji. Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave a Gymnázium Antona Bernoláka v Senci otvoria každé jednu triedu s obmedzeným počtom žiakov.

Žiaci a ich zákonní zástupcovia, ktorí sa rozhodnú pre tento atraktívny odbor, získajú príležitosť byť súčasťou digitálnej revolúcie vo vzdelávaní. Podrobné informácie o novom odbore so zameraním na informatiku a podmienkach prijatia sú dostupné na webových stránkach oboch škôl https://horvatha.edupage.org/ a https://www.gab.sk/. Nastupujúca generácia tak má možnosť formovať svoju budúcnosť prostredníctvom moderného a digitálneho vzdelávania.

Viac informácii o novom odbore môžete získať aj na Dni otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave. ktorý sa bude konať 18.1.2024 od 11:00.

Taktiež budete mať možnosť zúčastniť sa otvorených hodín, vyskúšať si simulované prijímačkové testy z minulého roka, získať informácie o štúdiu, vidieť našu školu a porozprávať sa s našimi žiakmi v študentskom štúdiu. Viac informácií si môžete prečítať na stránke DOD.

Učitelia matematiky si pre dopredu prihlásených žiakov pripravili krátke doučovanie, na ktorom budú spoločne riešiť niektoré najproblematickejšie typy prijímačkových príkladov.