oznam-pre-pacientov-spolocnosti-novapharm-s-r-o.

Oznam pre pacientov spoločnosti NOVAPHARM s. r. o.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že lekár Bratislavského samosprávneho kraja neprevzal do úschovy  žiadnu zdravotnú dokumentáciu od spoločnosti NOVAPHARM s. r. o.  

Preto je potrebné, aby pacienti,  svoje otázky týkajúce sa zdravotnej dokumentácie, resp. žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie v prípade zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, adresovali priamo spoločnosť NOVAPHARM s. r. o., Tematínska 5A, 851 05 Bratislava, prípadne spoločnosť kontaktovali na telefonickom čísle  0907 888 999.