parkoviska-na-juhu-malaciek-uz-sluzia-motoristom

Parkoviská na Juhu Malaciek už slúžia motoristom

Dve parkoviská na ulici M. Tillnera na sídlisku Juh po rekonštrukcii už znovu slúžia svojmu pôvodnému účelu. Ich oprava je súčasťou projektu Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného.

Doterajšie nepriepustné povrchy parkovacích miest nahradili ekologické vsakovacie tvárnice a chodníky dostali namiesto asfaltových povrchov betónovú dlažbu. V lokalite ešte pribudnú sadové úpravy či verejné osvetlenie a na priľahlom detskom ihrisku sa budú meniť prvky.

Výsledkom revitalizácie bude nová oddychová zóna v rámci vnútrobloku vrátane obnovených parkovísk s vodozádržnou funkciou. Vďaka tomu sa výrazne zlepší obeh dažďovej vody a zároveň sa zníži teplota a prašnosť.

Projekt Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného v Malackách je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Text: Ľ. Pilzová, foto: N. Jánošová

Zdroj: Malacky.sk