parkovisko-pri-trhovisku-na-kupeckeho-uz-coskoro-v novom-sate-–-bude-pekne,-moderne-a zelene

Parkovisko pri Trhovisku na Kupeckého už čoskoro v novom šate – bude pekné, moderné a zelené

Meníme Pezinok k lepšiemu. Vedenie mesta má prioritný záujem zazeleniť plochy nielen výsadbou drevín a stromov, ale aj inými vodozádržnými opatreniami. Inak tomu nebude ani na v súčasnosti spevnenej ploche na Kupeckého ulici pred Trhoviskom, ktorá je využívaná ako parkovisko. Projekt nesie názov Revitalizácia spevnenej plochy na Kupeckého ulici s implementáciou vodozádržných opatrení a jeho realizácia je naplánovaná na druhú polovicu roka.

„Plánovaná investičná činnosť prinesie obyvateľom zvýšenie kvality životného prostredia, skrášlenie mestského verejného priestoru a vznikne priestor na novú výsadbu. Prepojením týchto cieľov pri rekonštrukcií získame pekný verejný priestor a dobre prepracované vodozádržné opatrenia“, uviedla zástupkyňa primátora Renáta Klimentová. Mesto Pezinok má podľa nej prioritný záujem zazeleniť plochy nielen výsadbou drevín a stromov, ale aj inými vodozádržnými opatreniami.

Existujúci asfaltový betón bude nahradený drenážnou zámkovou dlažbou, ktorá zabezpečí vodopriepustnosť do podložia. Celkový povrch plochy určenej na obnovu je v dĺžke 113,31 metrov, šírke 22,89 metrov a celková plocha územia je 2 336,85 metrov štvorcových. Niektoré vjazdy do rodinných domov majú povrch z podbetónovanej zámkovej dlažby, ktorá bude nahradená zatrávňovacou dlažbou. Počas prác sa doplnia a nahradia nevyhovujúce obrubníky.  V rámci rekonštrukcie budú obnovené existujúce zelené pásy a súčasne vytvorené nové pásy. Dreviny rastúce v existujúcich zelených ostrovčekoch sú nevyhovujúce svojim zasahovaním do vzdušných elektrických rozvodov. Tie budú nahradené drevinou jaseň mannový (Fraxinus osrnus). Celkovo bude vysadených 33 kusov dreviny tohto druhu v časti pred rodinnými domami a aj v novo vzniknutom zelenom páse pri Božej muke. Výsadba drevín bude doplnená kvetinovou výsadbou, čím zabezpečíme prirodzený priestor pre hmyz.

Zámer tohto projektu je najmä adaptačné opatrenie pred zmenou klímy a s tým spojené prehrievanie ulíc. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť komfortné parkovanie, ktoré bude prioritne slúžiť pre krátkodobé parkovanie pre návštevníkov mesta.