petrzalska-elektricka-vo-vystavbe:-stavbari-betonovali-zdruzeny-most-cez-chorvatske-rameno

Petržalská električka vo výstavbe: Stavbári betónovali združený most cez Chorvátske rameno

Úplne nový most cez Chorvátske rameno bude slúžiť ako združený pre električkovú, cestnú, cyklistickú aj pešiu dopravu. Nahradí pôvodný provizórny presyp Chorvátskeho ramena.

Pred úrovňovou križovatkou trate s Rusovskou cestou vznikne nová zastávka s názvom Chorvátske rameno. Táto zastávka nahradí súčasnú konečnú Jungmannova. Na Rusovskej aj Jantárovej ceste pri električkovej zastávke budú zriadené autobusové zastávky pre pohodlné prestupovanie medzi električkami a autobusmi.

Súčasná zastávka Jungmannova bude po predĺžení trate slúžiť už len ako občasná v prípade mimoriadnych udalostí.

Súčasťou projektu v tejto lokalite je aj preložka Rusovskej aj Jantárovej cesty.