pezincania-sa-v letnej-sezone-dockaju-pekne-zrekonstruovaneho-kupaliska

Pezinčania sa v letnej sezóne dočkajú pekne zrekonštruovaného kúpaliska

Letné kúpalisko na Novomestského ulici v Pezinku prechádza od januára rekonštrukciou. Práce, ktorých ukončenie je naplánované na máj, prebiehajú v súlade s plánom a Pezinčania sa v letnej sezóne dočkajú pekne zrekonštruovaného kúpaliska. Investícia vo výške niečo viac ako 193-tisíc eur je financovaná z rozpočtu mesta.

„V tomto roku rekonštruujeme približne dve tretiny areálu. V súčasnosti je už urobené veľké teleso plaveckého bazéna, ktoré bude vykurované na teplotu 26 stupňov Celzia tepelnými čerpadlami. Rekonštruujeme aj okolité trávnaté plochy a rovnako aj volejbalové ihrisko. Záujem o služby letného kúpaliska je medzi ľuďmi v Pezinku veľmi veľký a robíme všetko preto, aby sme im v letnej sezóne priniesli v rámci možností mesta čo najväčší komfort,“ povedal po kontrole na mieste primátor mesta Roman Mács.

Predmetom stavebných úprav bazénového telesa  je odstraňovanie laminátu z dna bazéna, osadenie nového potrubia, prívodných trysiek a odtokového systému a betonáž dna. Steny do budúcna zostanú laminátové. Bazén sa dočká novej izolácie z mPVC na geotextílii a prelivové žľaby budú rovnako pofóliované s novými mriežkami. Strojovňa bazéna sa vybúraním priečky zväčší o sklad, zmení sa rozmiestnenie technológie pre lepší prístup obsluhy. Z existujúcej technológie v strojovni budú ponechané pieskové filtre, ktoré sú v dobrom stave, cirkulačné čerpadlá, a rovnako chemické hospodárstvo. „Predmetom rekonštrukcie je aj výmena filtračnej náplne, ventilov a prepojovacích potrubí. Ohrev bazénovej vody bude zabezpečený tepelnými čerpadlami s výkonom 102 kW. Tepelné čerpadlá budú inštalované v exteriéri za stenou strojovne,“ doplnila vedúca referátu výstavby, realizácie a Štátneho fondu rozvoja bývania MSÚ Pezinok Monika Hletková. Ako ďalej dodala, pre ich inštaláciu bude vybudovaná oplotená spevnená plocha. Štyri brodiská k plaveckému bazénu budú zrekonštruované s osadenými novými sprchami. Spevnená plocha okolo bazéna bude mať novú veľkoformátovú zámkovú dlažbu s obrubníkmi.

Ukončenie prác na rekonštrukcii, do ktorej mesto investovalo zo svojho rozpočtu 193 653,23 eur je naplánované v mesiaci máj. Rekonštrukciu zvyšnej časti areálu (približne jednej tretiny) plánuje mesto zrealizovať v priebehu roka 2025.