platby-za-parkovanie-formou-sms-chce-mesto-bratislava-spustit-najneskor-v-druhom-kvartali

Platby za parkovanie formou SMS chce mesto Bratislava spustiť najneskôr v druhom kvartáli

Platba parkovného v rámci systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) formou SMS by mohla byť realitou najneskôr v druhom kvartáli 2024. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že snahou je spustiť očakávanú službu čo najskôr.

„Bola vyhlásená a aktuálne sa už hodnotí súťaž, verejné obstarávanie, na poskytovateľa týchto SMS služieb,“ skonštatoval Bubla.

Možnosť uhrádzať platby parkovného formou SMS vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo ešte vlani koncom mája. Hlavným dôvodom, prečo hlavné mesto túto službu doteraz nespustilo, je podľa jeho hovorcu to, že magistrát pôvodne počítal s možnosťou zabezpečenia týchto služieb cez tzv. „verejný návrh“.

„Znamená to, zjednodušene povedané, že každý oprávnený subjekt, ktorý by sa prihlásil, mohol dané služby prevádzkovať,“ poznamenal Bubla. Zámer sa ešte pred jeho spustením rozhodol magistrát odkonzultovať so subjektmi na trhu. Následne však zistil, že subjekty uprednostňujú verejné obstarávanie, v ktorom uspeje len jeden z nich a stane sa výhradným poskytovateľom služieb. „Verejné obstarávanie v tejto hodnote však trvá istý nevyhnutný čas,“ podotkol Bubla.

Z doteraz dostupných foriem úhrad parkovného sú najviac využívané mobilné parkovacie aplikácie (86 percent parkovacích lístkov. Nasledujú parkomaty (13 percent) a zvyšok tvoria úhrady u parkovacích asistentov a v obchodných prevádzkach v zónach.

PAAS, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom roka 2022 v prvých troch zónach – Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Minulý rok k nim pribudli ďalšie lokality, napríklad v Petržalke, Ružinove, Starom Meste či Novom Meste. Spustiť ďalšie nové zóny regulovaného parkovania plánuje hlavné mesto aj v roku 2024, a to v Dúbravke či Karlovej Vsi.