podujatie-den-krivych-zrkadiel-aj-tento-rok-otvoril-dvere-k ludom-s mentalnym-postihnutim-a-pripomenul-inakost

Podujatie Deň krivých zrkadiel aj tento rok otvoril dvere k ľuďom s mentálnym postihnutím a pripomenul inakosť

Deň krivých zrkadiel je tradičné podujatie, ktoré prispieva k inklúzii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a zvyšuje rešpekt a solidaritu. Dlhoročným mottom podujatia je: „Sme iní, nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás.“ Koná sa v rôznych mestách Slovenska, kde prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné vystúpenia, či rozličné sprievodné podujatia. 9. júna 2023 sa podujatie Deň krivých zrkadiel uskutočnilo aj v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Každý účastník dostal na pamiatku zrkadielko, ktoré dozdobili práve ľudia s mentálnym postihnutím.

Oceňujem neúnavnú snahu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, že aj prostredníctvom takéhoto podujatia ovplyvňuje postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím,  zvyšuje povedomie o ich živote a otvára dvere do ich sveta. Žiaľ, stále sa stretávame s tým, že aj ľudia s mentálnym postihnutím sú predmetom predsudkov či vylúčenia z bežných činností rozličných oblastí života. A pritom aj oni môžu byť výnimoční a talentovaní,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Pohľad do krivého zrkadla veľakrát zabaví. Vidíme sa v ňom pokrútení, väčší či menší, širokí či úzki, jednoducho iní, než v skutočnosti. Aj ľudia s mentálnym postihnutím vyzerajú neraz inak. Neznamená to však, že sú horší, ako väčšina z nás. Stačí zmeniť uhol pohľadu a uvedomiť si, že tie najkrajšie veci v nás sú voľným okom neviditeľné. Dajú sa len cítiť – a to len vtedy, keď to budeme chcieť.

BSK považuje tému začleňovania ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti za veľmi dôležitú. Aj preto popri zariadeniach sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančne podporuje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Tí ľuďom s mentálnym postihnutím poskytujú rôzne druhy sociálnych služieb s cieľom ich aktivizácie, podpory samostatnosti, sebestačnosti či rozvoja pracovných zručností.  

Ambíciou župy je aj rozvoj sociálnych služieb, existujúcich, ale i nových, ako aj  podpora procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomuto procesu už župa začala meniť veľké zariadenia na menšie, rodinného typu. Rovnako kraj pripravuje otvorenie nového Integračného centra v Modre, v ktorom budú môcť aj ľudia s mentálnym postihnutím získavať nové pracovné zručnosti a skúsenosti napr. nácvikom v čajovni alebo prácou s bylinkami.

Foto: Monika Kováčová