polygraficka-skola-ziskala-ocenenie-v-sutazi-o-najkrajsi-kalendar

Polygrafická škola získala ocenenie v súťaži o najkrajší kalendár

Stredná odborná škola polygrafická zapája každoročne svojich žiakov do tvorby viaclistového nástenného kalendára. Témou nástenného kalendára bola voľná tvorba, krajina okolo nás, portrét a mesto v ktorom žijem. Pritom autori fotografií zachytili neopakujúce sa momenty zo života. Niektorí žiaci mali prístup na miesta, kam sa všetci nedostaneme. Iní si vo svojej tvorbe vyskúšali autoportrét.

Účelom kalendára je celoplošne zviditeľniť fotografické práce žiakov školy a motivovať žiakov k tvorbe.

Výsledkom súťaže Najkrajší kalendár, organizovaný Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, je ocenenie pre školský kalendár Strednej odbornej školy polygrafickej. Blahoželáme!