posedenie-so-socialne-odkazanymi-v-senci

Posedenie so sociálne odkázanými v Senci

Mesto Senec pripravilo tradičné posedenie pri kapustnici pre sociálne odkázaných občanov a rodiny mesta.

Žiaci zo ZUŠ Senec zaspievali vianočné koledy, Silvia Fülöpová a jej Diamant Animácie rozžiarili očká všetkým prítomným deťom. Maskot Mickey a Minnie si s deťmi, ale aj dospelými zatancovali na mini disco.

Na záver si všetci prevzali balíčky so suchými potravinami (ryža, cestoviny, šošovica, fazuľa, čaj, piškóty slané tyčinky, paštéta, konzerva, perníky, balíček keksov, jablká, pre deti perníky), ponožky doplnil Slovenský Červený kríž.

Potravinová banka Slovenska prispela suchými potravinami. Všetkým za spoluprácu patrí veľké poďakovanie.