pozastavene-povolenie-na-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia,-ambulancie-vseobecneho-lekarstva-pre-dospelych,-lekar-mudr.-andrea-stipkalova

Pozastavené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, lekár MUDr. Andrea Štipkalová

Dňom 09.01.2024 bolo pozastavené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, lekár MUDr. Andrea Štipkalová, miesto prevádzkovania Poliklnika Mýtna, Mýtna 2886/5, 811 07 Bratislava. 

Bratislavský samosprávny kraj súčasne určil na zastupovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  spoločnosť HEDAK, s.r.o., IČO 35 769 971 pre pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom Bratislava – mestská časť Staré Mesto: Povraznícka, Záhradnícka, párne č. 2-20 (Staré Mesto), Šancová, Štefánikova. 

Zdravotná dokumentácia pacietov MUDr. Andrei Štipkalovej sa nachádza v úschovni Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadosti o vydanie zdravotnej dokumentácie vystavené novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je potrebné doručiť na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16
P.O. BOX 106
820 05 Bratislava,

tiež  je možné  priniesť takúto  žiadosť  do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo ju zaslať mailom na adresu  linda.majdanova@region-bsk.sk