pozname-vitazov-18.-rocnika-seneckej-olympiady-ziakov

Poznáme víťazov 18. ročníka Seneckej olympiády žiakov

Od pondelka 22. mája 2023 do štvrtka 25. mája 2023 sa konal už XVIII. ročník Seneckej olympiády žiakov. Tento ročník otvorila Olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková v utorok 23. mája 2023 v športovom areáli Slávia.

Otváracieho ceremoniálu sa v mene mesta zúčastnil viceprimátor Juraj Gubáni a prednostka Jarmila Répássyová a podujatie svojou prítomnosťou podporili ďalší hostia: poslanec BSK Dušan Badinský, čestný člen SOŠV a predseda Združenia olympijských klubov SR Vladimír Miller, odborný poradca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Pavol Smutný.

Prítomní boli riaditelia a zástupcovia základných škôl a škôlok  a v neposlednom rade i športovci, žiaci seneckých základných a materských škôl. Na slávnostnom otvorení nechýbali symboly olympiády – olympijská vlajka a jej vztýčenie za zvukov olympijskej hymny, zapálenie olympijského ohňa. Sľub rozhodcov predniesol hlavný rozhodca pán Vladimír Chríbik a sľub pretekárov Lukáš Hettes.  

O program Slávnostného otvorenia sa postarali deti z MŠ Košická, MŠ Slnečné jazerá a MŠ s VJM A. M. Szencziho a samozrejme nesmeli chýbať tanečnice z F´Dance a Ferdo, ktorý sa postaral o moderovanie športovej časti  – detskej atletiky v utorok a atletiky vo štvrtok.

Chceme poďakovať Slovenskému športovému a olympijskému výboru za podporu #OlympicDay a osobitne olympijskej víťazke Zuzane Rehák Štefečekovej za čas, ktorý strávila s našimi deťmi a rozdávala im úsmevy, podpisy i fotky.

Športová časť olympiády prebiehala počas štyroch dní, na rôznych športoviskách, v telocvičniach a ihriskách základných škôl podľa harmonogramu, ktorý nájdete v prílohe.

Konečná výsledky Detská atletika:

Kategória predškoláci:

1.     miesto – MŠ Kysucká

2.     miesto – MŠ Košická

3.     miesto – MŠ Slnečné jazerá

4.     miesto – MŠ Kollárova

5.     miesto – MŠ s VjM – Ovoda

6.     miesto – MŠ Fándlyho

7.     miesto – SMŠ Benjamín

8.     miesto – SMŠ PRIMA Kids

Kategória 1. ročník:

1.     miesto – ZŠ Tajovského

2.     miesto – ZŠ Mlynská

3.     miesto – Súkromná ZŠ

4.     miesto – ZŠ Kysucká

Kategória 2. ročník:

1.     miesto – ZŠ Tajovského

2.     miesto – Súkromná ZŠ

3.     miesto – ZŠ Mlynská

4.     miesto – ZŠ Kysucká

Kategória 3. ročník:

1.     miesto – ZŠ Tajovského

2.     miesto – Súkromná ZŠ

3.     miesto – ZŠ Kysucká

4.     miesto – ZŠ Mlynská

5.     miesto – ZŠ s VjM A.Molnára Szencziho

Kategória 4. ročník:

1.     miesto – ZŠ s VjM A.Molnára Szencziho

2.     miesto – Súkromná ZŠ

3.     miesto – ZŠ Mlynská

4.     miesto – ZŠ Tajovského

5.     miesto – ZŠ Kysucká

Jednotlivé školy bojovali o body do celkového hodnotenia.

Oficiálne výsledky v hodnotení škôl sú nasledovné:

1.     miesto – ZŠ Tajovského –482 bodov

2.     miesto – ZŠ Mlynská – 309 bodov

3.     miesto – Súkromná ZŠ Kysucká  – 248 bodov

4.     miesto – ZŠ s VjM A.M. Szencziho  – 135 bodov

5.     miesto – ZŠ Kysucká – 114 bodov

6.     miesto – Gymnázium A. Bernoláka Senec – 89 bodov

Zdroj: Senec.sk