pozrite-sa-ako-pokracuje-vystavba-elektrickovej-trate-v-petrzalke

Pozrite sa ako pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce v Pláne udržateľnej mobility vybudovať alternatívu voči cestným zápcham na základe koľajovej dopravy. Jedným z kľúčových projektov je aj nová električková trať v Petržalke, ktorú realizuje Hlavné mesto SR Bratislava.

„Náš plán mobility pre kraj je postavený predovšetkým na rozvoji verejnej dopravy. Do toho patrí najmä budovanie nových električkových a železničných tratí, prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Električky ani vlaky na rozdiel od áut nestoja v zápchach. Navyše, ide o ekologický spôsob dopravy,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Samosprávny kraj zdôrazňuje, že chce okrem budovania nových električkových tratí zvýšiť kapacitu železničných tratí, posilniť verejnú osobnú dopravu, podporiť nemotorové druhy dopravy a oveľa účinnejšie organizovať dopravný systém využitím nových informačných a komunikačných technológií. To všetko má viesť k udržateľnej a ekologicky priaznivej mobilite.

„Chceme zvýšiť využívanie verejnej dopravy širokou skupinou obyvateľov a návštevníkov kraja, a zabrániť vznikom kapacitných problémov v dopravnej sieti, predovšetkým v oblasti osobnej cestnej dopravy. Medzi sekundárne benefity možno následne zaradiť znižovanie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia, ale aj lepšiu finančnú efektívnosť verejnej dopravy, či zníženie dopravnej nehodovosti.“

Podporovať rozvoj koľajovej dopravy v kraji sa zaviazali aj župan a poslanci aj v Programovom vyhlásení BSK na obdobie 2022-2026. „BSK bude naďalej presadzovať výstavbu a modernizáciu električkových radiál na území mesta Bratislavy ako kľúčovú súčasť nosného koľajového dopravného systému v kraji.“

Pozrite si video (natočené 1. 7. 2023):

Ako pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke
(stav k 30. 6. 2023)

  • Na mostnom objekte pri Kostole Sv. Rodiny bola zrealizovaná podporná konštrukcia mosta, prebieha debnenie a čoskoro sa začne s armovacími prácami.
  • Na celom koridore tiež prebieha sypanie zeminy do násypov a kameňa do železničného spodku.
  • Na úseku pri depe Janíkov dvor už stoja zvislé konštrukcie hrubej stavby meniarne Panónska, zrealizovaná bola aj hydroizolácia spodnej stavby, prebieha armovanie a debnenie stropu.
  • Prebiehajú výkopové práce v okolí protitankovej steny z čias II. svetovej vojny. Vojenská pamiatka sa má presunúť.

Foto a video: Michal Feik / BSK
Zdroj: Plán udržateľnej mobility BSK, petrzalskaelektricka.sk