prace-na-rekonstrukcii-poziarnej-zbrojnice-v-pezinku-napreduju

Práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice v Pezinku napredujú

Budova Požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Po tom, čo sa ešte v roku 2022 podarilo vymeniť krov, zastrešiť budovu krytinou z falcovaného plechu a zvýšiť múr zo zadnej strany budovy, prešlo mesto v tomto roku k rekonštrukcii budovy,  fasády objektu a k obnove čelnej fasády vrátane výmeny okien. Práce v hodnote približne 96-tisíc eur, ktoré prebiehajú od februára, sú priebežne kontrolované a odsúhlasované Mestským múzeom a Krajským pamiatkovým úradom. Dokončenie opravy fasády je naplánované na koniec apríla tohto roka.

„Práce na požiarnej zbrojnici sme obnovili vo februári tohto roka, kedy sme na nižšej časti budovy vymenili pôvodné drevené okná a oceľové dvere za nové drevené okná a vchodové dvere presklené izolačným dvojitým sklom spolu v hodnote takmer 22-tisíc eur,“ hovorí vedúca referátu výstavby MsÚ Pezinok Monika Hletková. Ako ďalej dodáva, následne mesto pristúpilo k obnove čelnej fasády. Uličná fasáda dostane pôvodnú historickú podobu. Vchodové dvere a okno, ktoré plnilo v minulosti funkciu výkladu, sa nahradia oknami s pôvodným vzhľadom. Výplne otvorov budú doplnené o kovové mrežovanie imitujúce pôvodné delenie oceľových okien, fasáda bude doplnená kvádrovaním, zrekonštruuje sa jej omietka a prevedie sa nový náter.  Na štíte budovy budú osadené nové kovové písmená. „Všetky oplechovania a okrasné prvky na priečelí fasády nad rovinou strechy budú odborne rekonštruované a natrené červenou farbou podobného odtieňa,“ dodáva Hletková. Realizované práce na fasáde  v hodnote viac ako 74-tisíc eur sú hradené z rozpočtu mesta.

Nakoľko zbrojnica vrátane pozorovateľne (historickej vežičky) patrí medzi pamätihodnosti mesta Pezinok a je v tesnom dotyku s mestskými hradbami, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, všetky práce sú priebežne komunikované a kontrolované zo strany Mestského múzea a Krajského pamiatkového úradu.