prebudzame-umenie-vo-verejnom-priestore

Prebúdzame umenie vo verejnom priestore

Na území Bratislavského kraja sa nachádza množstvo umeleckých diel, ktoré často ostávajú skryté a zabudnuté. Našou snahou je oživiť tieto diela a priniesť ich do povedomia verejnosti. Umelecké diela vo verejnom priestore majú moc inšpirovať a obohacovať náš každodenný život. Spoločne sa snažíme zviditeľniť a oceniť krásu a tvorbu umelcov, ktorá nás obklopuje, a zároveň prispieť k rozvoju kultúrneho povedomia v našom kraji.

Pri ich mapovaní nachádzame množstvo cenných umeleckých artefaktov v exteriéroch a interiéroch stredných škôl a internátov, zdravotných stredísk a ďalších zariadení vo vlastníctve BSK. Sú medzi nimi sochy a plastiky v parkoch a areáloch zariadení, reliéfy, mozaiky a maľby na fasádach budov, ale aj vo vnútorných vestibuloch a miestnostiach.

Veľká časť týchto umeleckých artefaktov vznikla v období päťdesiatych až osemdesiatych rokov 20. storočia ako súčasť výstavby verejných budov a zariadení. V tom období na základe platnej legislatívy muselo vzniknúť pri každej novej stavbe s verejnou funkciou zároveň aj umelecké dielo, ktoré malo prispieť ku skultúrneniu priestoru a zároveň dávalo príležitosť umelcom pre ich tvorbu. Výsledkom je množstvo hodnotných objektov od rešpektovaných tvorcov, za ktorými sa skrývajú zaujímavé príbehy, ale aj diela, ktoré nesú ideologickú pečať socialistického realizmu. Po identifikovaní a kunsthistorickom výskume plánujeme zverejniť diela na webovom mapovom portáli, na ktorom si budú môcť záujemci pozrieť ich fotografie a prečítať príbehy a súvislosti skryté za jednotlivými výtvormi.

Pri tomto projekte sme nadviazali spoluprácu s Galériou mesta Bratislavy, v rámci ktorej si navzájom zdieľame poznatky z kunsthistorického výskumu umeleckých objektov a ich fotodokumentáciu. Zámerom Bratislavského kraja je aj starať sa a ochraňovať diela, ktoré sa nachádzajú v jeho zariadeniach, preto sme pristúpili k zreštaurovaniu kovovej sochy, ktorá bola umiestnená na stredoškolskom internáte na Saratovskej ulici v Bratislave.

V reštaurátorskom ateliéri prebieha počas leta odborné ošetrenie, konzervovanie a obnovenie pôvodnej farby tohto originálneho kinetického objektu, ktorého autorkou je Erna Masarovičová, výnimočná sochárka a šperkárka 20. storočia. V ambícii reštaurovania chceme pokračovať a každoročne obnoviť aspoň jedno dielo, aby sme ich uchovávali pre verejnosť do budúcna.

Téme umenia vo verejnom priestore bude venovaný aj 14. ročník konferencie, ktorú Bratislavský kraj organizuje koncom septembra pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Bude sa na nej hovoriť aj o tom, aký význam môže mať umelecká tvorba pre kultivovanie nášho verejného priestoru, v ktorom sa pohybujeme všetci, od laickej verejnosti až po odborníkov a pravidelných návštevníkov galérií.

Bratislavský samosprávny kraj práve rozbehol ambiciózny projekt s názvom „Umenie vo verejnom priestore“, ktorého súčasťou je reštaurovanie významných umeleckých diel. Jedným z nich je výnimočné kinetické dielo slovenskej sochárky Erny Masarovičovej. Toto zaujímavé umelecké dielo váži viac ako 300 kg a bolo starostlivo odinštalované z fasády stredoškolského internátu v Dúbravke pomocou žeriavu. Potom bolo prevezené do reštaurátorskej dielne, kde sa už začal reštaurátorský proces.

Text: Juraj Tedla
Foto / Video: Monika Kováčová, Jana Šantavá