predaj-dialnicnych-znamok-oproti-roku-2022-vzrastol-o-5%-na-takmer-5-milionov-kusov

Predaj diaľničných známok oproti roku 2022 vzrástol o 5% na takmer 5 miliónov kusov

Počet predaných diaľničných známok v roku 2023 stúpol oproti predchádzajúcemu roku, predalo sa takmer 4,9 milióna kusov. Tržby z predaja boli na úrovni zhruba 106,8 milióna eur. To je o 18 miliónov eur (20 %) viac než v roku 2022. Najväčší medziročný nárast NDS zaznamenala pri predaji 10-dňovej diaľničnej známky, predalo sa o 13 % viac kusov ako v roku 2022.

NDS zaznamenala najvyšší príjem z predaja 365-dňovej známky, a to na úrovni 55,5 milióna eur. Tento druh známky bol zároveň druhý najobľúbenejší medzi motoristami, predalo sa ich viac než milión kusov. Na prvom mieste bola 10-dňová známka. Motoristi si kúpili takmer 2,9 milióna kusov, pričom príjem z jej predaja bol na úrovni 29,4 milióna eur. Tretí najpreferovanejší druh známky predstavovala 30-dňová, ktorej sa predalo zhruba 600-tisíc, pričom tržby z jej predaja boli na úrovni 8,5 milióna eur. Ročnú diaľničnú známku si kúpilo 269-tisíc motoristov, čo je o 26 % menej oproti minulému roku a tržby z jej predaja boli na úrovni 13,5 milióna eur.

Predaj diaľničných známok zažil najväčší rozmach v mesiaci júl. Predalo sa takmer 650-tisíc známok, pričom aj počas júla dominovala 10-dňová známka, ktorá tvorila viac než 62 % predaja. Porovnateľný záujem o diaľničné známky panoval v auguste. Tretí najsilnejší mesiac predstavoval január. V prvom mesiaci roka 2023 však predaju dominovala ročná diaľničná známka.
Motoristi uprednostňujú nákup elektronickej diaľničnej známky online cez www.eznamka.sk. Viac než polovica celkového predaja z minulého roka prebehla cez tento kanál. Ide o jedinú oficiálnu webovú stránku Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Výnimku z platenia za diaľničnú známku majú oslobodené vozidlá. Žiadostí o oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku za rok 2023 vzrástol oproti predošlému o 30 %, čo predstavuje takmer 16-tisíc žiadostí v danom roku. Najväčší počet žiadostí bol spracovaných v januári, najväčší nárast však bol za marec, oproti marcu 2022 sa navýšil počet o 60 %.