predseda-bratislavskeho-kraja-juraj-droba-v-bruseli-rokoval-o-buducnosti-cyklodopravy

Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba v Bruseli rokoval o budúcnosti cyklodopravy

Predseda BSK bol na zasadnutí COTER vymenovaný za tieňového spravodajcu stanoviska o budúcnosti európskej územnej spolupráce.

V piatok dňa 09.02.2024 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie komisie COTER Európskeho výboru regiónov, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba. Zasadnutiu dominovala diskusia o budúcnosti cyklodopravy, udržateľnom a dostupnom bývaní a budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V rámci diskusie o cyklodoprave vystúpil so svojim prejavom predseda BSK Juraj Droba, ktorý sa ako tieňový spravodajca aktívne podieľal na príprave stanoviska o „Európskej deklarácii o cyklistickej mobilite“. V rámci prípravy stanoviska absolvoval bratislavský župan sériu stretnutí so spravodajkyňou stanoviska, viceprimátorkou Milána Ariannou Censi.

Predseda BSK počas svojho príhovoru zdôraznil, že „v záujme podpory zdravej a udržateľnej mobility je nevyhnutné, aby boli mestá a regióny aktívne zapájané do prípravy a nastavovania výziev v rámci všetkých programov EÚ, ktoré podporujú a rozvíjajú cyklistickú infraštruktúru v súlade so zásadami partnerstva a viacúrovňového riadenia”.

Bratislavský župan taktiež vyzdvihol projekty BSK v oblasti cyklodopravy, ktoré prispievajú k rozvoju cyklistiky ako druhu dopravy, ako aj k samotnému rozvoju cykloturizmu. Ako príklad dobrej praxe predstavil aktuálne prebiehajúcu iniciatívu tzv. cyklistickú pocitovú mapu, v rámci ktorej môžu obyvatelia kraja pomôcť s identifikáciou silných ako aj slabých v rámci cyklistickej infraštruktúry s cieľom zlepšiť podmienky pre cyklistov.

Na záver zasadnutia členovia a členky EVR diskutovali s Maríou González Corral, ministerkou pre mobilitu a digitálnu transformáciu autonómneho spoločenstva Kastília a León o úlohe digitalizácie v rámci sociálnej a územnej súdržnosti.