predseda-bratislavskeho-kraja-na-europskom-samite-regionov-a miest

Predseda Bratislavského kraja na Európskom samite regiónov a miest

Dňa 18. a 19. marca sa v belgickom meste Mons uskutočnil 10. Európsky samit regiónov a miest, ktorý spoluorganizoval Európsky výbor regiónov spolu s Valónskym regiónom a belgickým predsedníctvom v Rade EÚ. Sumit je najväčším politickým podujatím venovanému regionálnemu rozvoju, ktorý sa koná každé dva roky v krajine predsedajúcej Rade EÚ. Kľúčovými témami samitu boli politika súdržnosti, spravodlivá transformácia, či udržateľný rozvoj.

Samit predstavoval dôležitý moment pri formovaní vízie regiónov a miest pre budúcnosť Európy, najmä v kontexte blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Počas plenárnych diskusií ministri členských štátov, európski komisári, spolu s predstaviteľmi miestnych a regionálnych samospráv zdôraznili potrebu transformácie Európy, ktorá bude spravodlivá pre všetkých občanov. Miestni a regionálni lídri zároveň vyzvali k zaisteniu, aby všetky politiky EÚ boli zakotvené na miestnej a regionálnej úrovni, čím sa posilní demokratická legitimita a účinnosť EÚ.

Európskeho samitu sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba, ktorý vystúpil ako jeden z rečníkov v „high-level“ diskusii za prítomnosti Elisy Ferreiry, komisárky pre súdržnosť a reformy, Nicolasa Schmita, komisára pre zamestnanosť a sociálne práva, či Dominique Faure, francúzskej ministerky pre miestne samosprávy a záležitosti vidieka.

Bratislavský župan v rámci svojho prejavu vyzdvihol kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú metropolitné regióny v rámci politiky súdržnosti. Taktiež poukázal na to, že „pre účinnú implementáciu politiky súdržnosti sú integrované územné investície a územné stratégie vynikajúcimi nástrojmi na podporu spolupráce v rámci metropolitnej oblasti a posilnenie väzieb medzi mestami a vidiekom, ktoré sú dôležitou hnacou silou regionálneho rozvoja“.

Na záver podujatia bola prijatá deklarácia z Monsu, ktorá reflektuje víziu miestnych a regionálnych lídrov pre silnejšiu, spravodlivejšiu a odolnejšiu Európu.