prestupny-terminal-vo-velkych-levaroch-je-otvoreny.-motivuje-obyvatelov-zahoria-cestovat-verejnou-dopravou

Prestupný terminál vo Veľkých Levároch je otvorený. Motivuje obyvateľov Záhoria cestovať verejnou dopravou

Moderný prestupný terminál vo Veľkých Levároch vznikol v rámci modernizácie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v blízkosti železničnej stanice. Spolu so záchytným parkoviskom tak tvorí komfortný prestupový bod medzi individuálnou, vlakovou a autobusovou dopravou, ako aj cyklodopravou.

„Dopravná situácia v našom kraji je už niekoľko rokov neúnosná. A to nehovorím len o kolónach, ale aj o špinavom vzduchu, prachu, hluku. V Bratislavskom kraji tvorí individuálna automobilová  doprava až 73 % z celkového objemu dopravy,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Odľahčovať preťažené cesty v Bratislavskom kraji pomáhajú prestupné terminály a záchytné parkoviská. Nájdete ich pod označením Park and Ride (P+R), ale aj Zaparkuj a choď (verejnou dopravou).

„Ak žijete mimo hlavného mesta, ráno sadnete do auta alebo na bicykel, pohodlne odparkujete na stanici a presadnete na vlak či autobus. Prečítate si noviny, pozriete aktuality na sociálnych sieťach, a najmä nemusíte v centre hľadať miesto na parkovanie. Vďaka integrovanej doprave (IDS BK) vám na vlak, autobus aj MHD stačí už iba jeden cestovný lístok. Cestovné poriadky autobusov sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody a odchody regionálnych vlakov a aby ste sa bez zbytočných prestojov dostali domov alebo do cieľa svojej cesty,“ dopĺňa Juraj Droba.

„V rámci projektu vo Veľkých Levároch sa realizovala rekonštrukcia existujúceho prestupného bodu. Vybudovaných bolo 38 nových parkovacích miest a zrekonštruovaná bola prístupová komunikácia, doplnená o chodníky pre bezpečný prístup chodcov s bezbariérovými úpravami. Súčasťou bolo osvetlenie cykloprístrešku, novej cesty, bezbariérových prechodov pre chodcov i parkoviska. Rovnako sa vybudovali sa nové jazdné pruhy, ako i autobusové obratisko s autobusovým nástupiskom a prístreškom a priestor sa zabezpečil kamerovým systémom. K dispozícii je aj elektronický  informačný panel zobrazujúci aktuálne časy odchodov vlakov a autobusov,“ povedal starosta obce Veľké Leváre Richard Nimsch.

Projekt prestupného terminálu nadväzuje na cyklochodník vybudovaný v roku 2021, ktorý spája železničnú stanicu s obcou Malé Leváre. Práve na cyklotrasu prispela aj bratislavská župa cez dotáciu a to konkrétne na jej osvetlenie.

Obnovený priestor vo Veľkých Levároch zvyšuje úroveň a kultúru cestovania. Realizované nové dopravné riešenie územia zvýši aj bezpečnosť a komfort všetkých účastníkov cestnej premávky.

„Aj tu vidieť príklad dobrej praxe a reálneho prepojenia projektov. Použitie Eurofondov na potrebnú vec a prínos pre širšie územie, pretože terminál bude slúžiť nielen obciam Malé a Veľké Leváre, ale aj okoliu. S témou podpory udržateľnej mobility pokračujeme aj v novom programovom období. V Bruseli sme pre Bratislavský kraj vybojovali 300 miliónov eur z Kohézneho fondu,“ doplnil Juraj Droba.

Projekt modernizácie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy vo Veľkých Levároch bol finančne podporený z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sumou vo výške takmer 400 tisíc eur.

V Bratislavskom kraji už vznikli prestupné terminály a záchytné parkoviská  vo Svätom Jure, v Pezinku, Šenkviciach, Malackách, Ivanke pri Dunaji, Bernolákove a Senci. Vo výstavbe sú terminály vo Vrakuni a na Boroch.