pri-povodni-treba-chranit-predovsetkym-zdravie,pomoct-treba-detom-ci-starsim

Pri povodni treba chrániť predovšetkým zdravie,pomôcť treba deťom či starším

Pri vzniku povodne je potrebné chrániť predovšetkým zdravie a až potom majetok. Ľudia by sa mali riadiť pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranárov a rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na občanov tiež apeluje, aby v takejto situácii pomohli starým, bezvládnym a deťom bez dozoru.

„Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti a nikdy nevstupujte do prúdiacej vody. Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom. Všimnite si možný únik plynu. Nepoužívajte otvorený oheň a nefajčite. Svieťte len baterkou,“ zdôraznil úrad.

Zároveň apeluje, aby ľudia počas povodní používali len zdravotne bezpečnú a spoľahlivo overenú vodu. „Nikdy nekonzumujte potraviny, ktoré prišli do styku s povodňovou vodou, kalom a bahnom,“ skonštatoval. Upozornil aj na potrebu dôkladnej hygieny. „Dôsledne dbajte na hygienu, najmä na starostlivé a časté umývanie rúk pred jedením a pitím, pred fajčením, pred a po použití WC,“ dodal.

V prípade búrok úrad odporúča zdržiavať sa v bezpečnom úkryte. „Ak sa nemôžete ukryť v budove chránenej bleskozvodom, skryte sa v aute a držte sa ďalej od okien,“ podotkol. Ľudia by sa mali vyhnúť otvoreným priestranstvám, otvoreným lokalitám vodných plôch a ich okoliu. Odporúča sa vypnúť elektronické zariadenia, ako mobil, rádio alebo televízor a zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi.

Počas silného krupobitia ÚVZ radí vyhľadať akýkoľvek úkryt, ktorý by mohol ochrániť pred potenciálnym rizikom zásahu. „Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napríklad taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia,“ doplnil úrad.         

Vo viacerých okresoch na Slovensku hrozia v utorok povodne. Meteorológovia vydali hydrologické výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa. V niektorých okresoch východného a stredného Slovenska zároveň platia výstrahy druhého stupňa pred dažďom a búrkami.