pri-zeleznicnej-stanici-v-senci-vznikne-parkovaci-dom

Pri železničnej stanici v Senci vznikne parkovací dom

Mesto Senec podpísalo zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu záchytného parkoviska pri termináli integrovanej dopravy v Senci. Dvojpodlažný parkovací domu bude mať kapacitu 84 miest pre osobné automobily. Výstavba by mala trvať 7 mesiacov.

Nové zachytné parkovisko budú môcť využívať cestujúci, ktorí ďalej pokračujú autobusom, alebo vlakom. Terminál integrovanej dopravy v Senci je v prevádzke od roku 2013 a v rámci jeho výstavby bolo na Železničnej ulici vybudovaných aj 45 parkovacích miest, ktoré už dnešným nárokom nepostačujú.

Zhotoviteľom bude spoločnosť BeMiCon, s. r. o. s cenou diela 925.257,12 EUR (s DPH). Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 942.039 EUR z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľským orgánom je Bratislavský samosprávny kraj.

Nové záchytné P+R (Park+Ride) parkovisko bude vybudované v areáli Slnečných jazier s prístupom od Železničnej ulice. V prvej etape bude vybudovaný dvojpodlažný parkovací dom s celkovou kapacitou 84 miest pre osobné automobily. V budúcnosti bude môcť byť jeho kapacita zvýšená prístavbou, prípadne nadstavbou na vyše 200 parkovacích miest.

Parkovací dom bude pozostávať z dvoch oddelených častí, ktoré nebudú navzájom prepojené. Spodná časť s kapacitou 39 parkovacích miest bude prístupná iba z areálu Slnečných jazier a mala by slúžiť počas leta pre návštevníkov rekreačného areálu. Horná, nezastrešená časť s kapacitou 45 parkovacích miest bude určená pre tých, ktorí budú ďalej cestovať verejnou dopravou. Táto časť bude mať samostatný vjazd rampou zo Železničnej ulice a bude pešími lávkami priamo prepojená s autobusovými zastávkami. V prvej etape mesto neuvažuje so spoplatnením záchytného parkoviska.

Prestupné terminály a záchytné parkoviská pomáhajú odľahčovať cesty v kraji

„Dopravná situácia v našom kraji je už niekoľko rokov neúnosná. A to nehovorím len o kolónach, ale aj o špinavom vzduchu, prachu, hluku. Vo väčšine áut sedí len jeden cestujúci. Obyvateľov, ktorí nevedia prejsť kvôli autám z jednej strany ulice na druhú, by ste našli nespočetné množstvo. Ak ráno alebo večer chytíte zlý čas, bezmocne trčíte v zápche. Naše úzke regionálne cesty sú také vyťažené ako diaľnica D1 v Prešovskom či Košickom kraji,“ vysvetľuje predseda BSK Juraj Droba.

Odľahčovať preťažené cesty v Bratislavskom kraji pomáhajú prestupné terminály a záchytné parkoviská. Nájdete ich pod označením Park and Ride (P+R), ale aj Zaparkuj a choď (verejnou dopravou).

„Ak žijete mimo hlavného mesta, ráno sadnete do auta alebo na bicykel, pohodlne odparkujete na stanici a presadnete na vlak či autobus. Prečítate si noviny, pozriete aktuality na sociálnych sieťach, a hlavne nemusíte v centre hľadať miesto na parkovanie. Vďaka integrovanej doprave (IDS BK) vám na vlak, autobus aj MHD stačí už iba jeden cestovný lístok. Cestovné poriadky autobusov sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody a odchody regionálnych vlakov a aby ste sa bez zbytočných prestojov dostali domov alebo do cieľa svojej cesty,“ dopĺňa Juraj Droba.

V Bratislavskom kraji v nedávnom období vzniklo takýchto projektov sedem. Na železničnej trati číslo 120 do Trnavy sú vybudované tri: vo Svätom Jure, v Pezinku a v Šenkviciach. Okrem parkoviska pre autá a bicykle sa tam nachádza aj zastávka prímestskej autobusovej dopravy. Ďalšie prestupné terminály sú vybudované pri železničnej stanici v Malackách a vo Veľkých Levároch (trať č. 110 v smere do Kútov) a v Ivanke pri Dunaji, ako aj v Bernolákove (trať č. 130 v smere do Nových Zámkov).

Technické riešenie

Objekt je riešený ako železobetónová konštrukcia s možnosťou jeho daľšieho rozšírenia v budúcnosti a to formou prístavby alebo nadstavby podľa potreby. Novovytvorená parkovacia plocha na 2.N.P. bude prístupná len zo Železničnej ulice rampou pre osobné vozidlá umiestnenou ešte pred vjazdom do areálu Slnečných jazier – Juh a pešími lávkami priamo k autobusovým zastávkam na Železničnej ulici. Prístup na parkovaciu plochu na 1.N.P. bude z areálu Slnečných jazier – Juh ako autom tak aj pešo. Obe podlažia parkovacieho domu budú teda úplne samostatné a neprepojené.

Parkovací dom bude čiastočne zapustený do stávajúceho terénu o 0,50 m. 2.N.P. je oproti 1 N.P. rozšírené o vysunutý chodník s pešími lávkami prepojenými priamo na Železničnú ulicu. Vjazd pre osobné automobily na 1.N.P. bude riešený rampou cez vstupný portál a peší výstup samostatne. Peší výstup bude riešený vrátane rampy pre imobilných. Priamy prechod bude znemožnený poplastovanými plotovými panelmi typu GAMA 2D v kombinácii s lankovým systémom pre vytvorenie zelenej steny s prerastením popínavou zeleňou.

Pôdorysy

Zdroj: MIRRI SR, Partnerská dohoda, Centrálny register zmlúv, Úrad pre verejné obstarávanie. Vizualizácie: Mesto Senec, Foto: ZSSK, Monika Kováčová / BSK