prieskum-medzi-stredoskolakmi-ukazal,-ze-mnohe-stredne-skoly-mavaju-namiesto-informatiky-volne-hodiny

Prieskum medzi stredoškolákmi ukázal, že mnohé stredné školy mávajú namiesto informatiky voľné hodiny

Mnohé stredné školy na Slovensku majú namiesto informatiky voľné hodiny. Učitelia tiež venujú menej pozornosti žiakom, ktorým tento predmet príliš nejde. Vyplýva to z prieskumu realizovaného na prelome rokov 2022 až 2023 medzi stredoškolákmi agentúrou Krajinka pre organizáciu Aj Ty v IT. Ministerstvo školstva v reakcii pre TASR deklarovalo, že digitálna transformácia vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností patria medzi kľúčové úlohy na nasledujúce roky. Zdôraznilo tiež, že koncept „voľnej hodiny“ nie je v súčasnom právnom stave definovaný.

Výsledky prieskumu ukázali, že získavanie znalostí o IT mimo školy je pre študentov často bežným spôsobom. Hlavným zdrojom ich digitálnych zručností sú podľa prieskumu rodina, blízki, rovesníci a samoštúdium. Ukázalo sa tiež, že mnohé stredoškoláčky vnímajú profesie v oblasti IT obmedzene, prevažne spojené s programovaním. „Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najnižším zastúpením žien v IT pracovných kolektívoch,“ uviedla riaditeľka organizácie Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Ministerstvo deklarovalo, že k digitálnej transformácii vzdelávania pristupuje komplexne. Z rezortu priblížili, že v snahe efektívne podporovať digitálne vzdelávanie bolo predstavených niekoľko opatrení, ako napríklad predstavenie a financovanie pozície školského digitálneho koordinátora. Má pomáhať iným pedagogickým a odborným zamestnancom v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Podporu učiteľom v oblasti zlepšovania pedagogických schopností rovnako poskytuje projekt regionálnych centier podpory učiteľov. Aktuálne tiež rezort školstva investuje do digitálneho vybavenia škôl.

Na rezorte pripravujú ďalšie opatrenia vrátane Národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy. Ako priblížili z ministerstva, tento projekt by mal trvať päť rokov a poskytovať dlhodobú a systematickú podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

„V súčasnej dobe tiež prebieha kurikulárna reforma, ktorej súčasťou je aj zmena štandardov predmetu informatika pre potreby modernej súčasnej a budúcej spoločnosti,“ dodal rezort.

Zdroj: TASR