psychologicka:-deti-v-skolach-potrebuju-ucitelov,-ktori-sa-maju-dobre

Psychologička: Deti v školách potrebujú učiteľov, ktorí sa majú dobre

Deti v školách potrebujú učiteľov, ktorí sa majú dobre. Následne môžu pozitívne ovplyvniť aj životy žiakov. Uviedla to psychologička Mária Jaššová, ktorá sa venuje téme psychologického bezpečia. „Je potrebná podpora učiteľov i ich sebastarostlivosť, poznať dlhodobejšie stratégie rozvoja vlastného well-beingu a tiež rýchle stratégie na aktuálne sebaupokojenie v náročných chvíľach,“ zdôraznila s tým, že to následne vedia priniesť aj deťom.

Medzinárodný prieskum podľa psychologičky ukazuje, že slovenská spoločnosť je veľmi motivovaná výkonom a úspechom. „Well-being nevyšiel ako dôležitá hodnota,“ upozornila. To sa podľa nej pravdepodobne odráža aj v slovenských školách.

Ako poznamenala, následok nedostatočnej podpory posilňovania duševného zdravia u detí je viditeľný už dnes. „Narastá počet detí s úzkosťami a depresiami, učitelia hovoria o nízkej odolnosti detí a ich neochote popasovať sa s náročnejšími úlohami,“ uviedla.

Ľudia podľa psychologičky dokážu odolávať náročným časom, keď sa naučia prekonávať výzvy a budú posilňovať schopnosti v primerane zaťažujúcich úlohách. Dodala, že potrebné je však tiež mať možnosť návratu k pokoju, oddychu a k zdrojom. „Starostlivosť o well-being detí, ich rodičov, učiteľov i všetkých je práve takýmto zdrojom, vďaka ktorému potom vieme lepšie čeliť životu,“ uzavrela.