riaditelka-strategii-bsk-barbora-lukacova-bola-vymenovana-za-statnu-tajomnicku-mirri

Riaditeľka stratégií BSK Barbora Lukáčová bola vymenovaná za štátnu tajomníčku MIRRI

Vláda odborníkov pod vedením Ľudovíta Ódora na stredajšom rokovaní 31. 5. 2023 schválila nových štátnych tajomníkov. Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa stala novou štátnou tajomníčkou Barbora Lukáčová, ktorá od roku 2010 pracovala ako riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Profil Barbory Lukáčovej

Vyštudovala na Gymnáziu J. Bottu v Trnave (1994-1998) a neskôr absolvovala Fakultu humanistiky na Trnavskej univerzite (1998-2003). Po skončení vysokej školy pracovala najskôr ako analytička na Úrade vlády SR (2003-2004) a následne ako odborník na stratégiu, rozvoj a externé zdroja v kancelárii primátora Hlavného mesta SR Bratislavy (2004-2008). Od roku 2010 pracovala ako riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Jej hlavnou náplňou na BSK bola tvorba a presadzovanie nástrojov komplexného a udržateľného rozvoja kraja či tvorba a presadzovanie strategických dokumentov. Podieľala sa na tvorbe Partnerskej dohody ako aj na príprave Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT. Je členkou monitorovacích výborov operačných programov i cezhraničnej spolupráce ako aj viacerých expertných skupín a komisií.

Pozrite si podcasty s Barborou Lukáčovou: