roman-skorka:-zmeny-stavebneho-zakona-od-14.2024

Roman Skorka: Zmeny stavebného zákona od 1.4.2024

So stavbami prichádzame do kontaktu celý život. Či už sú to byty, rodinné domy, kancelárie, ale aj dopravné stavby, nemocnice či školy, sú súčasťou nášho každodenného života.

1. apríla 2024 nadobudla účinnosť novela stavebného zákona, ktorá prináša viaceré dôležité zmeny.

O tom, aké novinky prináša nová stavebná legislatíva, sme sa rozprávali s Romanom Skorkom, generálnym riaditeľom sekcie výstavby a vyvlastňovania Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.