ruzinov-aj-tento-rok-hlada-svoje-osobnosti

Ružinov aj tento rok hľadá svoje osobnosti

Bratislavský Ružinov hľadá ďalšie svoje osobnosti. Oceniť chce opäť tých, ktorí prispeli k lepšiemu životu v mestskej časti, k jej rozvoju, významne ju reprezentujú doma i v zahraničí alebo svoj čas a skúsenosti venujú pomoci iným. Nominácie prijíma samospráva do 31. augusta. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

Návrhy na ocenenie môžu predkladať samotní obyvatelia, ale tiež občianske združenia, organizácie či inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti. Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár. Následne ho treba poslať elektronicky na e-mailovú adresu ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici, a to komisii školstva, kultúry a športu.

„Dôležité je, aby boli vyplnené všetky jeho časti. Vrátane odôvodnenia, životopisu a (pokiaľ navrhovaný kandidát ešte žije) jeho podpis na súhlase s nomináciou,“ pripomína samospráva.

Návrhy následne miestna komisia posúdi, prediskutuje so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Udelenie verejného ocenenia je podľa mestskej časti vyjadrením úcty a poďakovaním tým občanom, ktorí dlhodobo pracujú na rozvoji komunity, dosahujú výnimočné tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktorí iným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti.

Zdroj: TASR