situacia-s-vyvozom-zump-v-pezinku-je-vyriesena.-mesto-sa-dohodlo-na-obchadzkovej-trase

Situácia s vývozom žúmp v Pezinku je vyriešená. Mesto sa dohodlo na obchádzkovej trase

Krízová situácia v súvislosti vývozom žumpového odpadu, ktorá nastala po uzatvorení mostu pri kanalizačnej čerpacej stanici (čistička odpadových vôd – prečerpávacia stanica na Glejovke) z dôvodu jeho rekonštrukcie, speje k riešeniu.

Mesto Pezinok sa dohodlo s vývozcami odpadu, s vlastníkmi prístupových ciest a so zástupcami BVS, a.s. na riešení obchádzkovej trasy, ktorou budú môcť vývozcovia odpad dovážať. Obchádzková trasa bude viesť cez súkromné pozemky a vyžiada si úpravu terénu a rovnako tak samotného areálu kanalizačnej čerpacej stanice.  BVS tak bude môcť už o pár dní čističku sprístupniť na pôvodnú kapacitu pre zazmluvnených vývozcov žúmp.

Ak pôjde všetko podľa plánu a nevyhnutné stavebné úpravy prebehnú v čo najkratšom čase, vývozcovia žúmp sa obchádzkovou trasou dostanú k čističke najneskôr v nedeľu. „Sme radi, že rokovania boli úspešné a že sa nám podarilo kritickú situáciu, ktorá veľmi zasiahla okrem Pezinka aj obce Doľany, Vištuk, Dubová a Píla vyriešiť. Vďaka patrí majiteľovi súkromných pozemkov pod cestou, konkrétne spoločnosti Goldschmied za ústretovosť a prístup pri riešení neľahkej situácie, ktorá nastala po uzatvorení mosta. Chceme poďakovať aj spoločnosti Mikrochem za ochotu pri hľadaní riešenia, aj keď nakoniec nie je nutné využiť na prejazd ich prevádzku,“ povedala viceprimátorka mesta Pezinok Renata Klimentová.

Uzávierka mosta z dôvodu rekonštrukcie mosta potrvá niekoľko týždňov.