skoly-bratislavskeho-kraja-sa-spojili-pre-valentinsku-kvapku-krvi

Školy bratislavského kraja sa spojili pre Valentínsku kvapku krvi

Obchodná akadémia Račianska, SOŠ Beauty, Gymnázium Ladislava Novomeského a Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Kramáre  a SČK opätovne zrealizovali  01. 03. 2024 mobilný odber.

Najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú, sa rozhodli darovať najmä študenti prvodarcovia, pre ktorých je pôda školy, kde sa odber konal bezpečným miestom, ich rodičia a učitelia.

Cieľom projektu, bolo najmä zapojenie študentov prvodarcov a tak pomáhať rozširovať základňu pravidelných darcov.

Škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia a preto okrem vzdelávania poskytujeme našim žiakom možnosť zapojiť sa aj v dobrovoľníckych a charitatívnych aktivitách.

Odberu sa aktívne zúčastnil aj novozvolený riaditeľ ŠpMNDaG Jozef Doddy Cimra, ktorý krv daroval už 48 krát a je tak držiteľom zlatej Jánskeho plakety.

Prežili spolu krásne nezabudnuteľné chvíle plné vďaky, optimizmu a radosti.