skoly-v-bratislavskom-kraji-vdaka-eurofondom-navysuju-kapacity

Školy v Bratislavskom kraji vďaka eurofondom navyšujú kapacity

Ešte donedávna chýbalo v Bratislavskom kraji na základných školách približne 9.000 miest. Dôvodom bol neustále sa zvyšujúci počet obyvateľov. Problém s nedostatkom miest na školách hlásili tak malé obce, ako aj veľké mestské časti v Bratislave. Vďaka iniciatíve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa podarilo vybojovať v Bruseli vyše 60 miliónov eur na 26 konkrétnych projektov v celom kraji.

„V Bratislavskom kraji každoročne pribudne približne 8.000 obyvateľov. Za desať rokov je to taký počet, akoby v regióne vyrástla nová Žilina alebo Banská Bystrica. Je to obrovská záťaž na infraštruktúru kraja – na cesty, sociálne služby, školstvo či životné prostredie. Aj toto je jednou z príčin, prečo ešte donedávna chýbalo v Bratislavskom kraji na základných školách približne 9 000 miest. Preto som rád, že sa nám v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podarilo získať pre základné školy v kraji vyše 60 miliónov eur, z ktorých pokryjeme viac ako polovicu chýbajúcich kapacít,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Vďaka financiám z protikrízového balíka REACT-EU Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa podarilo podporiť 26 projektov zameraných na modernizáciu a rozvoj základných škôl v mestských častiach Bratislavy a v obciach v Bratislavského kraja.

„Podporili sme celkovo 11 projektov v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách Bratislavského kraja. Samosprávy môžu rozšíriť svoje kapacity, vybudovať nové triedy, zmodernizovať budovy a zlepšiť študijné podmienky pre žiakov. Vďaka eurofondom v kraji vznikne 4 265 nových miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa 5 nových školských budov. Z chýbajúcich 360 kmeňových tried na základných školách v  kraji sa tak týmito projektami pokryje 214 kmeňových tried,“ uviedla štátna tajomníčka investícií a regionálneho rozvoja Barbora Lukáčová.

Ukončená je už desiatka projektov ako napríklad v Záhorskej Bystrici, Rači, Stupave, Kráľovej pri Senci, Slovenskom Grobe, Kalinkove či Šenkviciach. V prevádzke je aj nadstavba v Tomášove, Chorvátskom Grobe, ale aj Záhorskej Bystrici. Zvyšné projekty by mali byť ukončené do konca roka 2023.

Podporené projekty

Bratislava
ZŠ s MŠ Dubová, Staré Mesto
ZŠ Medzilaborecká, Ružinov
ZŠ Plickova, Rača
ZŠ Kataríny Brúderovej, Vajnory
ZŠ Malokarpatské námestie, Lamač
ZŠ I. Bukovčana, Devínska Nová Ves
ZŠ s MŠ Hargašova, Záhorská Bystrica
ZŠ s MŠ Vývojová, Rusovce
ŽS Ostredková, Ružinov
ZŠ Odborárska, Nové Mesto
ZŠ Cádrová, Nové Mesto
Ostatné školy v kraji
ZŠ Šenkvice
ŽS Kráľová pri Senci
ZŠ Kalinkovo
ZŠ Limbach
ZŠ Tomášov
ZŠ s MŠ Častá
ZŠ s MŠ Slovenský Grob
ZŠ na Bielenisku, Pezinok
ZŠ v Lozorne
ZŠ Rohožník
ZŠ Chorvátsky Grob
ZŠ Dunajská Lužná
ZŠ Nová Dedinka
ŽŠ Bernolákovo
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave