slavnostna-akademia-–-szs-strecnianska-20,-bratislava 

Slávnostná akadémia – SZŠ Strečnianska 20, Bratislava 

Dom kultúry Zrkadlový háj sa vo štvrtok 11. mája 2023 naplnil budúcimi zdravotníckymi pracovníkmi, pre ktorých bola zorganizovaná prvá slávnostná akadémia pri príležitosti ukončovania štúdia žiakov maturitných ročníkov v študijných odboroch asistent výživy, masér a praktická sestra.

Súčasne žiačky druhého ročníka vyššieho odborného štúdia študijného odboru Diplomovaná všeobecná sestra prijímali žiakov prvých ročníkov do cechu zdravotníkov, aby ich podporili v ich študijnom zámere. Manažment školy, Žiacky školský parlament a projektový manažment školy odprezentovali svoje aktivity pragmatickými prezentáciami, ktoré poukázali ako sa zmenilo smerovanie školy a jej vzdelávacie aktivity za obdobie dvoch rokov. Myšlienku na zrealizovanie akadémie preniesla do reálnej podoby pan riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v spolupráci s podporným tímom zanietených spolupracovníkov.

Slávnostný charakter uvedenej aktivity podporili aj zamestnanci odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Oľga Zaťková a Mgr. Tibor Varga.