slnecne-jazera-v-senci-aj-zlate-piesky-v-bratislave-dostali-povolenie-na-prevadzku

Slnečné jazerá v Senci aj Zlaté Piesky v Bratislave dostali povolenie na prevádzku

Na začiatku tohtoročnej kúpacej sezóny povolili regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) prevádzku štyroch prírodných kúpalísk, povolenie na prevádzku dostalo taktiež 258 bazénov. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Z prírodných kúpalísk (PK) s organizovanou rekreáciou bola povolená prevádzka pre Slnečné jazerá Senec, Zlaté Piesky Bratislava, Teplý vrch – Pláž ORMET a Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici,“ priblížila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Dodala, že výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, v Bratislavskom kraji to sú Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, v Košickom kraji jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín – prítoky (Gelnica), Turzovské jazero a v Nitrianskom kraji Apáli – mŕtve rameno Váhu a štrkoviskové jazero Kava. „Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj v ďalších lokalitách, výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii,“ priblížila Račková.

Počas kúpacej sezóny budú hygienici monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie.

Kontrolovať budú aj letné kúpaliská i sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. „Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne,“ upozornila hovorkyňa ÚVZ.

Z letných kúpalísk a sezónnych bazénov dostalo povolenie na štart kúpacej sezóny 258. „Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa záujmu verejnosti,“ objasnila Račková.

Kontrolu vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou budú zabezpečovať prevádzkovatelia, RÚVZ budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Na najvyužívanejších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. „Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne,“ doplnila hovorkyňa ÚVZ SR.

Zdroj: TASR