slovencina24:-nepouzivajme-spojku-akonahle

SLOVENČINA24: Nepoužívajme spojku akonáhle

Akonáhle skončím v práci, prídem za tebou. Spojka akonáhle je v spisovnom prejave za každých okolností neprípustná.

Spojku akonáhle zvykneme používať vtedy, keď ňou odkazujeme na vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej je uskutočnený tesne pred dejom hlavnej vety. Napríklad: Akonáhle sa vrátim domov, urobím si úlohy. Akonáhle sa mi bude dať, ozvem sa ti. Budem sa ti venovať, akonáhle to bude možné.

Keďže spojka akonáhle je nespisovná, máme niekoľko možností, ako ju nahradiť: len čo; hneď ako; sotva.

Spomenuté príklady by teda v spisovnom variante vyzerali nasledovne: Hneď ako sa vrátim domov, urobím si úlohy. Len čo sa mi bude dať, ozvem sa ti. Budem sa ti venovať, sotva to bude možné.