slovencina24:-o-pat-minut-alebo-za-pat-minut

SLOVENČINA24: O päť minút alebo za päť minút

Ak chceme vyjadriť časový údaj o alebo za päť minút, treba rozlíšiť, o akom význame hovoríme.

Zvyčajne v tomto spojení použijeme predložku o, ktorou vyjadríme čas, po ktorom nasleduje daný dej či skutočnosť. Napríklad: Prídem o päť minút. Urobím to o polhodinu. Je o desať minút dvanásť.

Ak použijeme predložku za, chceme tým vyjadriť časový rozsah, hovoríme o tom, koľko nám daná vec trvala. Napríklad: Obed som uvarila za polhodinu. Päť kilometrov som prešla za hodinu.