slovencina24:-pre-a-proti-alebo-za-a-proti

SLOVENČINA24: Pre a proti alebo za a proti

Vplyvom českého jazyka je často používaný výraz pre a proti, ktorý však v slovenčine nie je správny. V slovenčine používame spojenie za a proti.

Ak chceme vyjadriť, že niečo podporujeme, prikláňame sa k niečomu, hovoríme o tom, že sme za niečo, nie pre niečo.
Napríklad: Jedna skupina ľudí je za život, iná proti nemu. Náš volejbalový tím bol za podporu hendikepovaných, nikto nebol proti.