slovencina24:-ranna-kava-a-rane-detstvo

SLOVENČINA24: Ranná káva a rané detstvo

Podstatné meno ráno má dve prídavné mená, ktoré síce rovnako znejú, ale sa inak píšu – raný a ranný.

Prídavné meno ranný používame v spojitosti s ránom ako časovým úsekom dňa (rovnako ako obed či večer). Jeho opakom je prídavné meno večerný a môžeme ho nahradiť aj prídavným menom raňajší. Používame ho pri spojeniach ako: ranná káva, ranné vstávanie, ranná rozcvička, ranná rosa, ranná modlitba…

Druhé prídavné meno raný nemá žiadny súvis s ránom, ale znamená niečo skoré, včasné. Opakom tohto prídavného mena je slovíčko neskorý. Využijeme ho napríklad pri týchto slovných spojeniach: rané detstvo, raný stredovek, raný vek, raná odroda.