slovenska-akademia-vied-pozyva-na-festival-vedy-–-vikend-so-sav

Slovenská akadémia vied pozýva na festival vedy – Víkend so SAV

Slovenská akadémia vied oslavuje v tomto roku 70. výročie svojho vzniku, v rámci toho pripravila pre širokú verejnosť podujatie Víkend so SAV, ktoré sa uskutoční 23. – 24. júna 2023 na Námestí M. R. Štefánika v Bratislave (pred OC Eurovea). Svoju vedeckú prácu tu príťažlivou formou budú prezentovať takmer všetky ústavy a centrá SAV, súčasťou budú aj popularizačné 30-minútové prednášky na pódiu aj interaktívne súťaže.

V piatok podvečer deň vyvrcholí koncertom skupiny Korben Dallas.