slovensko-oslavuje-20.-vyrocie-vstupu-do-europskej-unie

Slovensko oslavuje 20. výročie vstupu do Európskej únie

1. mája 2004 sa Slovensko stalo členskou krajinou Európskej únie.

Svojím vstupom do Európskej únie sa Slovensko stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, ľudské práva či solidarita.

Kvalita nášho života sa od vstupu do EÚ výrazne zlepšila. Do roku 2020 dostalo Slovensko na rozvoj skoro 30 miliárd eur z európskych fondov. Navyše, Slovensko patrí medzi takzvaných čistých prijímateľov finančných prostriedkov z EÚ. To znamená, že dostáva podstatne viac peňazí, ako do spoločnej európskej kasy dáva. Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva či ochrany životného prostredia. Z európskych peňazí sa stavali a rekonštruovali školy, predškolské zariadenia a nemocnice, obnovovali námestia, budovali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali mnohé ďalšie projekty, ktoré denne skvalitňujú život Slovákov. Z nového čerpacieho obdobia (2021 – 2027) eurofondov môže Slovensko získať až 13 miliárd eur a k tomu je z Plánu obnovy k dispozícii ďalších približne 6 miliárd eur.  

„Vďaka členstvu v EÚ sme v Bratislavskom kraji získali prístup k významným finančným prostriedkom, ktoré nám umožnili realizovať široké spektrum projektov, od výstavby škôl až po rozvoj udržateľnej dopravy. Ten zoznam je naozaj dlhý, takže uvediem len niektoré z nich: dva cyklomosty – Slobody a Vysomarch, vyše 50 projektov na zvýšenie kapacít v materských a základných školách, zmodernizované stredné školy, nové prestupné terminály a záchytné parkoviská, úplné nový obchvat Slovenského a Chorvátskeho Grobu, nové električky, trolejbusy, nové a zmodernizované električkové a trolejbusové trate, zrekonštruované pamiatky – kaštieľ v Modre aj v Čunove. A veľa veľa ďalších projektov,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Čo prinieslo členstvo v EÚ

  1. Voľný pohyb osôb – občania môžu cestovať, študovať a pracovať v akomkoľvek členskom štáte bez potreby víz alebo pracovných povolení.
  2. Prístup k jednotnému trhu – firmy môžu slobodne obchodovať a poskytovať služby v rámci celej EÚ, čo zvyšuje konkurenciu a výber pre spotrebiteľov a znižuje ceny.
  3. Regionálne dotácie – členské štáty majú prístup k finančným prostriedkom EÚ na podporu rozvoja menej rozvinutých regiónov.
  4. Spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia – EÚ koordinuje politiky členských štátov na ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám.
  5. Zvýšená politická stabilita – členstvo v EÚ posilňuje politickú stabilitu krajín prostredníctvom podpory demokracie a právneho štátu.
  6. Spoločná mena euro – krajiny v eurozóne používajú euro, čo zjednodušuje obchod, znižuje náklady na výmenu mien a prispieva k makroekonomickej stabilite.
  7. Výhody pri cestovaní – jednoduchšie a často lacnejšie cestovanie v rámci EÚ vďaka spoločným pravidlám a mene euro.
  8. Ochrana spotrebiteľa – EÚ posilňuje práva spotrebiteľov vďaka širokému spektru predpisov zameraných na zabezpečenie bezpečnosti a informovanosti spotrebiteľov.
  9. Sociálna ochrana – pracovníci majú právo na sociálne zabezpečenie v ktorejkoľvek krajine EÚ, kde pracujú, a pravidlá EÚ zabezpečujú koordináciu národných systémov sociálneho zabezpečenia.
  10. Vedecký a výskumný rozvoj – EÚ podporuje výskum a inovácie prostredníctvom rôznych programov, ktoré umožňujú vedcom spolupracovať naprieč hranicami.