spojena-skola-tokajicka-je-zapojena-do-environmentalneho-medzinarodneho-projektu-so-zameranim-na-udrzatelnost-zdrojov

Spojená škola Tokajícka je zapojená do environmentálneho medzinárodného projektu so zameraním na udržateľnosť zdrojov

V období od 15. 01. 2024 – 15. 07. 2024 je Spojená škola, Tokajícka 24, zapojená do environmentálneho medzinárodného projektu, ktorý je hradený z Vyšehradského grantu. Partnerom projektu je Mátyás Király Gimnázium és Kollégium, Fonyód, Maďarsko.

Prvá výmenná návšteva sa uskutočnila vo Fonyode v koncom marca 2024. Do Maďarska vycestovalo 18 študentov Spojenej školy a 2 sprevádzajúci učitelia.

Na stretnutie si študenti pripravili prezentácie o odboroch štúdia, o hlavnom meste, o Slovensku a o recyklomóde. Programom mítingu boli workshopy súvisiace s témou projektu, kvízy s použitím aplikácie Kahoot, športové aktivity. Na záver stretnutia zasadili spoločne maďarskí a slovenskí učitelia a študenti strom priateľstva.

Začiatkom apríla hostila Spojená škola 18 maďarských študentov a 2 učiteľov. Stretnutie bolo zamerané na rozumnú spotrebu potravín, oblečenia, udržateľnosť zdrojov, recykláciu a kreativitu. Súčasťou programu boli aj exkurzie do Vodného diela Gabčíkovo a elektrárne Mochovce.