spustenie-oddelenia-urgentnej-mediciny-v-nemocnici-bory

Spustenie oddelenia urgentnej medicíny v Nemocnici Bory

Oddelenie urgentnej medicíny sa uvedie do prevádzky na začiatku septembra v dvoch fázach. Od piatka 1. septembra bude fungovať vysokoprahová časť určená iba pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby.

Prvý pracovný deň, čiže od rána 4. septembra, sa následne uvedie do prevádzky aj nízkoprahová časť pre bežnú verejnosť.  

Nemocnica Bory sa operatívne dohodla s malackou nemocnicou na zabezpečení prevádzky ambulancií ústavnej pohotovostnej služby počas nastávajúceho predĺženého víkendu priamo v nemocnici Malacky, aby v tomto období nenastal výpadok urgentnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria.

Nemocnica Bory je na otvorenie nového oddelenia plne personálne aj materiálnotechnicky pripravená. Urgentnú starostlivosť bude poskytovať iba dospelým pacientom. Ročne sa plánuje na urgentnom príjme ošetriť 40 000 pacientov.