starostovia-na-zahori-spolu-so-zupou-riesia-monitoring-a-regulaciu-komarov

Starostovia na Záhorí spolu so župou riešia monitoring a reguláciu komárov

V pondelok 22. mája 2023 sa v obci Vysoká pri Morave stretli starostovia z primoravských obcí naprieč Bratislavským a Trnavským krajom, zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ako aj Hlavného mesta SR Bratislava, ktorý riadi cezhraničný projekt zameraný na biologickú reguláciu komárov. Prítomní boli aj zástupcovia dobrovoľníkov, ktorí monitorujú komárie liahniská v teréne. 

Cieľom stretnutia bolo informovať o aktuálnom stave záplav v inundačnom území rieky Morava a následnom zvýšení populácie komárov. Nastaviť bolo treba aj systém monitorovania a aplikovania biocídnej látky na komáre, takisto možnosti a riešenia, ktoré biologickú reguláciu zefektívnia. Debatovalo sa aj o financovaní v súlade s platnou legislatívou a predstavený bol cezhraničný projekt Interreg VA SK-AT – Mosquito Bioregulation.

Viac informácií o projekte sa môžete dočítať tu:
https://mosquito-bioregulation.eu/

Jedným z výstupov stretnutia je aj preverenie možnosti založenia združenia primoravských obcí naprieč bratislavským a trnavským krajom, samosprávnych krajov, mesta Bratislava a iných právnických osôb, ktoré v danom území fungujú a majú záujem na reguláciu komárej populácie po záplavách. Nutné je však zapojiť aj štát, či už priamo Ministerstvo životného prostredia alebo Povodie Moravy, nakoľko záplavy a riešenie ich následku nie sú udržateľné len pre obce a samosprávne kraje.

Aktuálne prebiehajúci monitoring liahnísk v spolupráci s BSK a TTSK realizujú v teréne dobrovoľníci, ktorí prostredníctvom mobilnej aplikácie označujú komárie liahniská s larvami, do ktorých sa následne aplikuje BTI. Biologická regulácia sa bude do budúcnosti viac profesionalizovať a rozširovať. Cieľom je využívanie moderných technológií – drony, vrtuľník – podobne, ako na rakúskej strane.

Počet komárov v jednotlivých obciach Pomoravia je momentálne odlišný. To, čo je v jednej obci vnímané ako neznesiteľné, považujú v obci ležiacej priamo pri rieke Morave za znesiteľné. Mnohé obce v blízkej dobe pristúpia k použitiu chemického postreku proti komárom. Postrek je okamžite účinný, avšak jeho negatívne vlastnosti prevyšujú tie pozitívne. Bratislavský kraj však nepodporuje použite chemických postrekov, ale rozumie nutnosti, keď sa opakovane v relatívne krátkom čase dvakrát vyliala rieka Morava. Použitie postreku však musí byť efektívne a v čo najmenšom množstve. Preto budú jednotlivé obce komunikovať s biológmi, ktorí určia najvhodnejší čas na aplikáciu chemického postreku, aby sa nemuseli postreky zbytočne opakovať, a aby neboli ľudia a životné prostredie nadmieru zaťažované škodlivými látkami.