staz-na-zastupeni-bratislavskeho-samospravneho-kraja-v-bruseli

Stáž na zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli a získajte tak príležitosť oboznámiť sa s fungovaním regionálnej politiky na úrovni EÚ.

Termín stáže: SEPTEMBER – DECEMBER 2024 (presné dátumy podľa dohody)

Miesto výkonu stáže: Brusel, Belgicko

Základné požiadavky:

 • Študent/študentka VŠ alebo absolvent/absolventka do 1 roka od ukončenia VŠ v odboroch „Politické vedy“, „Medzinárodné vzťahy“, „Európske štúdiá“, ale aj v iných príbuzných odboroch
 • Výborná znalosť slovenčiny, aktívna znalosť angličtiny (znalosť francúzskeho jazyka výhodou)
 • Záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • Flexibilita, spoľahlivosť, dynamickosť, schopnosť pracovať v tíme
 • Znalosť Microsoft Office

Náplň práce:

 • Príprava materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia
 • Monitorovanie výziev, správ či iniciatív relevantných pre regionálnu samosprávu
 • Príprava zápisov z konferencií a podujatí organizovaných inštitúciami EÚ a inými organizáciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Komunikovanie aktivít Zastúpenia a spravovanie sociálnych sietí
 • Podieľanie sa na príprave propagačných a kultúrnych aktivít

Výhody stáže:

 • Získanie skúseností s každodenným chodom regionálneho zastúpenia v Bruseli
 • Príležitosť zúčastniť sa na odborných konferenciách a podujatiach a rozšíriť si tak svoje obzory v širokom spektre tém súvisiacich s regionálnym rozvojom
 • Práca v dynamickom tíme

Na stáž je možné získať finančný príspevok od Bratislavského samosprávneho kraja a financovanie cez program Erasmus+ (záleží od podmienok Vašej univerzity).

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku najneskôr do 26.05.2024 na e-mailovú adresu: tomas.teleky@region-bsk.sk

Viac o Zastúpení BSK pri EÚ na https://bratislavskykraj.sk/…/zastupenie-bsk-pri-eu-v…/
FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice
Instagram https://www.instagram.com/bratislavaregion_in_eu/