stazuj-v-bruseli-na-zastupeni-bratislavskeho-samospravneho-kraja-pri-eu

Stážuj v Bruseli na zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli a získajte tak príležitosť oboznámiť sa s fungovaním regionálnej politiky kraja a EÚ.

Január 2024

 • Študent/študentka VŠ alebo absolvent/absolventka do 1 roka od ukončenia VŠ v odboroch „Politické vedy“, „Medzinárodné vzťahy“, „Európske štúdiá“, ale aj v iných príbuzných odboroch
 • Výborná znalosť slovenčiny, aktívna znalosť angličtiny (znalosť francúzskeho jazyka výhodou)
 • Záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • Flexibilita, spoľahlivosť, dynamickosť, schopnosť pracovať v tíme
 • Znalosť Microsoft Office
 • Príprava materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia
 • Monitorovanie výziev, správ či iniciatív relevantných pre regionálnu samosprávu
 • Príprava zápisov z konferencií a podujatí organizovaných inštitúciami EÚ a inými organizáciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Komunikovanie aktivít Zastúpenia a spravovanie sociálnych sietí
 • Podieľanie sa na príprave propagačných a kultúrnych aktivít
 • Nadobudnutie praktickej skúsenosti s každodenným chodom regionálneho zastúpenia v EÚ
 • Príležitosť zúčastniť sa na odborných konferenciách a podujatiach a rozšíriť si tak svoje obzory v širokom spektre tém súvisiacich s regionálnym rozvojom
 • Práca v dynamickom tíme

Stáž bude možné absolvovať v období: JANUÁR – JÚL 2024 (presné dátumy podľa dohody)
Miesto výkonu stáže: Brusel, Belgicko

Na stáž je možné získať finančný príspevok od Bratislavského kraja a financovanie cez program Erasmus+ (záleží od podmienok Vašej univerzity).

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku najneskôr do 19.11.2023 na e-mailovú adresu: tomas.teleky@region-bsk.sk.

Viac o Zastúpení BSK pri EÚ sa dozviete kliknutím NA TENTO LINK.
Facebook: https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice
Instagram: https://www.instagram.com/bratislavaregion_in_eu/