stredoskolaci-potrebuju-povzbudit-pri-rozvoji-podnikavosti

Stredoškoláci potrebujú povzbudiť pri rozvoji podnikavosti

Stredoškoláci potrebujú povzbudiť pri rozvoji podnikavosti. Približne polovicu z nich podnikanie láka, avšak na Slovensku v porovnaní s Českou republikou sa v oveľa väčšej miere obávajú neúspechu. Ak by však počas štúdia mali možnosť vytvoriť a prezentovať vlastný podnikateľský projekt, ich chuť do podnikania by vzrástla. Vyplýva to z prieskumov v rámci projektu SEED zameraného na podporu a rozvoj podnikavosti. TASR o tom informoval Boris Bukovský zo vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko.

Prieskum Stredoškoláci a podnikanie sa zameral na to, ako stredoškoláci vo veku 15 až 20 rokov vnímajú podnikanie, či majú chuť podnikať, aké majú obavy a čo by ich k podnikaniu mohlo motivovať. K záujmu o rôzne podnikateľské nápady, PR, marketing či predaj ich motivuje najmä to, že vo svojom okolí poznajú niekoho, kto podniká. „Hoci mnohí stredoškoláci nemajú skúsenosti s prezentovaním vlastného podnikateľského zámeru, väčšiu chuť začať podnikať mali tí, ktorí mali na strednej škole možnosť pracovať na projektoch typu študentská firma,“ priblížil Bukovský.

Prieskum Podpora podnikavosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy bol realizovaný medzi učiteľmi a ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania. Zameral sa na to, ako sa rôzne organizácie venujú podpore podnikavosti, s kým spolupracujú a aké oblasti rozvoja podnikavosti sú pre nich prioritné. „Z prieskumu vyplynulo, že najväčšiu prekážku predstavujú absentujúca spolupráca s praxou, nedostatočná metodická podpora a chýbajúca skúsenosť samotných pedagógov s podnikaním,“ poznamenal Bukovský.

Rozvoj podnikavosti už od útleho veku je zásadným faktorom pre úspech v kariére a v živote všeobecne. Podľa európskeho rámca EntreComp je podnikavosť schopnosť prispôsobovať sa rýchlo sa meniacim podmienkam. Podnikavý človek tréningom získava schopnosť vnímať problémy vo svojom okolí ako príležitosti, identifikovať zdroje na ich riešenie a potom konať, teda priniesť riešenie a ponúknuť ho aj ostatným. Táto schopnosť je užitočná po celý život, a to nielen v biznise, ale aj v osobnom, sociálnom a pracovnom živote. Umožňuje riešiť problémy, využívať nové príležitosti a myšlienky.

Zdroj: TASR