studenti-sa-mozu-opat-uchadzat-o-stipendium-studujem-doma,-slovensko-ma-odmeni

Študenti sa môžu opäť uchádzať o štipendium Študujem doma, Slovensko ma odmení

Študenti sa môžu opäť uchádzať o štipendium Študujem doma, Slovensko ma odmení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez plán obnovy opätovne podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Študenti môžu po druhý raz získať štipendium vo výške 9000 eur počas troch rokov. V tomto roku bude udelených 1550 štipendií, informoval o tom v utorok štátny tajomník rezortu školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.

Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium. „Štipendijná schéma je jedným z nástrojov, ktorými sa snažíme motivovať študentov ostať študovať na Slovensku. Vytvárame priestor na zlepšenie postavenia slovenského vysokého školstva na medzinárodnom poli a zvyšujeme atraktivitu vysokých škôl pre udržanie a lákanie talentov,“ povedal Fedák.

V rámci druhého ročníka sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách. Prvou sú najväčšie talenty spomedzi maturantov (1000 miest) a druhou sú nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest). Študenti môžu podať žiadosť o štipendium do 30. júna prostredníctvom formulára na stránke www.stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách.

Každý uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Okrem toho 2000 eur na akademický rok dostane aj vysoká škola, na ktorej bude tento študent študovať. Využiť ich má na systematickú prácu so talentovanými študentmi.

Podľa riaditeľa odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Národnej implementačnej a koordinačnej autority Petra Goliaša je tento druh pomoci dobrým nástrojom. Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Definitívny zoznam, kto získa štipendium, sa uchádzači dozvedia podľa slov Fedáka najneskôr do 17. novembra.

V rámci prvého ročníka podľa Fedáka rezort školstva evidoval 4035 žiadostí o štipendium, z toho bolo 3516 z kategórie najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a 519 z druhej skupiny. Celkovo bolo udelených 1237 štipendií.

Podľa údajov OECD, ktoré zahŕňajú všetkých študentov na všetkých stupňoch štúdia, bol celkový počet Slovákov študujúcich na zahraničných vysokých školách v roku 2020 v počte vyše 30.800. Ročne odchádza študovať na vysoké školy do zahraničia približne 4000 študentov, čo predstavuje zhruba desať percent maturantov.

Zdroj: TASR