studenti-sos-beauty-sluzieb-prejavili-solidaritu-v-utulku-svateho-jana-z-boha

Študenti SOŠ beauty služieb prejavili solidaritu v útulku svätého Jána z Boha

Žiaci Strednej odbornej školy beauty služieb z Račianskej 105 v Bratislave sa spojili s dobrou vecou a už po tretíkrát venovali svoj čas a zručnosti v útulku svätého Jána z Boha na Hattalovej ulici. Táto charitatívna aktivita im umožnila aplikovať svoje kadernícke a barbierske zručnosti v prospech tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.

Tento akt solidarity mal hlboký vplyv nielen na príjemcov služieb, ale aj na študentov samotných. Prenikajúci sociálny rozmer ich práce a interakcie s ľuďmi bez domova rozširoval ich empatiu, sociálne cítenie a motiváciu neustále sa zdokonaľovať. Skúsenosť zdôraznila, že služba druhým môže byť silnou hnacou silou pre osobný aj profesionálny rast.

Prezentujúc svoje umenie na mužoch a ženách rôznych vekových skupín, študenti získali cenné praktické skúsenosti a mohli rozvíjať svoje profesionálne schopnosti. Tieto zručnosti im otvárajú dvere k budúcemu uplatneniu sa na trhu práce a ukazujú, že solidarita a profesionalita môžu ísť ruka v ruke. Táto iniciatíva teda predstavuje nielen bezprostrednú pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú, ale aj základ pre budovanie silnej a zodpovednej budúcej generácie odborníkov v oblasti beauty služieb.