studentsky-projekt-jobiissk-chce-prepojit-firmy-a-skoly.-absolventom-chyba-prax,-hovoria

Študentský projekt Jobiis.sk chce prepojiť firmy a školy. Absolventom chýba prax, hovoria

Len zhruba 24 percent Slovákov vykonáva prácu vo svojom vyštudovanom odbore a až 39 percent sa kariérne venuje niečomu celkom inému. Výsledky nelichotivej štatistiky sa snaží zlepšiť študentský projekt Jobiis.sk.

Spomínané dáta vyplynuli z prieskumu portálu Kariéra.sk z minulého roka. Jedným z dôvodov je nezáujem absolventov uplatniť sa v odbore, ďalším je nedostatok vhodných pracovných príležitostí.

„Trh práce hlási nedostatok absolventov z technických odborov, kde by absolventi našli uplatnenie a dobre platenú prácu,“ uvádza manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk Katarína Tešla. Ide najmä o technické pozície v oblasti IT, v priemysle, vo výrobe, no chýbajú aj remeselníci.

Na druhej strane mladí ľudia čoraz viac vyhľadávajú netechnické odbory ako filozofické, politologické či humanitné vedy. Na slovenskom pracovnom trhu tak dlhodobo prevláda nevyváženosť medzi vzdelávaním a praxou. O časť absolventov nie je na trhu záujem, naopak absolventi niektorých oborov chýbajú. Dôvodom je aj to, že stredné a vysoké školy sú slabo prepojené s praxou.

Problém nemá jednoduché riešenie, no jedným z nich môže byť študentská prax. Počas nej by mohol mladý človek zistiť, čo ho v skutočnosti baví a na čo sa chce v živote zamerať. „Čím väčšiu prax získa absolvent počas štúdia, tým väčšiu šancu má uplatniť sa na pracovnom trhu medzi tisíckami uchádzačov, ktorí každoročne prichádzajú,“ hovorí Tešla.

Každá pracovná skúsenosť, či už brigáda, prax alebo dobrovoľníctvo, je podľa nej skúsenosťou navyše a poskytuje absolventovi pridanú hodnotu v očiach zamestnávateľa.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prišla v prieskume z roku 2021 k záveru, že prax alebo stáž absolvovalo 59 percent študentov vysokej školy. Polovica z nich uviedla ako najväčší prínos získanie odborných skúseností a tretina ujasnenie si toho, čomu sa chcú v pracovnom živote venovať.

Školy a firmy sa však často nedokážu navzájom efektívne prepojiť a zabezpečiť, aby študentom mohli poskytnúť cennú prax. Ambíciu vyriešiť tento dlhodobý problém v našom vzdelávacom systéme má študentský portál Jobiis.sk.

Zámerom projektu Jobiis.sk je vytvoriť digitálne trhovisko, na ktorom by si firmy vyberali z databázy škôl študentov, a tak naštartovať ich profesionálnu prax. Jobiis je študentský projekt, za ktorým stojí niekoľko nadšených mladých ľudí z Obchodnej akadémie Dudova v Bratislave pod vedením Barbory Jergovej, učiteľky predmetov rozvíjajúcich podnikateľské zručnosti.

Nápad vznikol pred rokom a mal na prvý pohľad úplne banálny cieľ – zúčastniť sa Hackathonu, súťaže vo formovaní podnikateľských myšlienok. Neskôr sa však ukázalo, že ich myšlienka môže zabodovať nielen na súťaži, ale aj na trhu. Študenti preto pokračovali v jeho rozvoji.

„Zo súťaže sme si spomedzi ďalších skvelých nápadov odniesli krásne prvé miesto,“ približuje 18-ročný Erik Valentín, jeden z autorov myšlienky. „Následne sme deň čo deň, sviatok, nesviatok a aj cez prázdniny rozvíjali našu myšlienku,“ dodáva zanietene.

Nápad už prezentovali pred komunitou Slovak PRO, ktorá zastrešuje Slovákov v New Yorku, rovnako aj vďaka Zastúpeniu Európskej Komisie na Slovensku v Bruseli na pôde EÚ. Aktuálne pripravujú uvedenie projektu do praxe.

Jobiis je akousi alternatívou pracovného portálu, no s niekoľkými obmenami. Zameriava sa výlučne na študentov stredných a vysokých škôl. Sprostredkuje im prax, stáž alebo brigádu. Študenti si na platforme vytvoria svoj profil, v ktorom zadefinujú svoje požiadavky, kompetencie a záujmy.

Na profile bude postupne pribúdať genéza skúseností študenta a referencie z organizácii, kde praxoval. „Práve edukačné portfólio, ktoré si študent vytvára, vidíme ako jednu z pridaných hodnôt, tak pre študenta, ako aj budúceho zamestnávateľa,“ hovorí učiteľka Jergová.

Tento virtuálny profil podľa nej „rastie a dospieva“ spolu so študentom a neskôr ho bude môcť využiť aj pri hľadaní reálneho zamestnania. Počas štúdia bude jeho úlohou zaujať firmy, v ktorých by študent mohol potenciálne získať prax.

Z projektu budú benefitovať aj zamestnávatelia. Pomocou platformy získajú prístup k širokej databáze študentov z rôznych odborov a špecializácii. „Množstvo firiem má problém s pracovnou silou. Vítajú preto možnosť nájsť si budúcich zamestnancov formou študentskej praxe,“ približuje motiváciu učiteľka Jergová.

Dodáva, že už oslovili niekoľko veľkých spoločnosti, napríklad IKEA Components v Malackách, Hyundai Transys Slovakia v Žiline a zatiaľ sa stretli s pozitívnymi reakciami. Silnou stránkou projektu je práve možnosť špecializácie profilov. Práve tá umožňuje zosúladiť firmy a študentov podľa ich odboru a zamerania. Takéto spojenie prospeje firmám aj profilujúcim sa mladým ľuďom.

Jobiis.sk má však ambíciu sprostredkovávať aj štandardné študentské brigády. „Vďaka našej databáze budeme napríklad môcť nájsť gastrosektoru brigádnika s potravinárskym preukazom či účtovníckej firme študenta so základmi účtovníctva,“ hovorí učiteľka.

Aktuálne stojí projekt pred uvedením na trh, ku ktorému by malo dôjsť ešte pred tohtoročnými letnými prázdninami. Tvorcovia preto aktuálne rokujú s prvými zákazníkmi. „Na základe finančnej projekcie počítame s prvými tržbami už pri spustení platformy. V prvom roku predpokladáme zapojenie šesť až desaťtisíc študentov, zhruba 70 škôl a 110 firiem,“ hovorí Erik.

Prvou fázou je podľa neho tvorba databázy študentov, ktorá vznikne oslovovaním škôl. Záujemcovia sa budú môcť registrovať na stránke Jobiis.sk. „Cieľom je vybudovať sofistikované portfólio škôl a študentov z celého Slovenska s kvalifikovanými údajmi,“ vysvetľuje.

Autori projektu majú mnohé funkcionality prepracované do dôsledkov. Ide napríklad o funkciu Jobiis Matching, ktorá mladému študentovi vyhľadá najlepšiu prax zodpovedajúcu jeho profilu. Ďalšou je Jobiis Business Club, prostredníctvo ktorého budú mentori z radov podnikateľov odovzdávať svoje skúsenosti študentom.

Študenti a učitelia si môžu vyskúšať aj vedenie firiem počas jedného dňa v rámci mentoringovej aktivity „Deň v koži manažéra“. Z plánov študentov totiž vyplýva, že im nechýbajú ambície. „Veríme v úspech projektu, preto na ňom pracuje aj počas voľna či cez prázdniny,“ približuje Erik.

Ďalšími participujúcimi študentami sú v tejto chvíli Emma Jesenská a Alexander Pallesitz. „V študentskej firme máme vytvorené oddelenie marketingu, obchodu, financií a produktu,“ hovorí Emma. Dodáva však, že sa nebránia ďalším záujemcov z radov študentov.

Už v najbližších dňoch by mala byť do Obchodného registra zapísaná ich spoločnosť s ručením obmedzeným. Každé oddelenie vo firme má svojho mentora, ktorým je dospelý profesionál v danom odbore. Aktuálne medzi lektorov patria Martina Bebjaková, bývalá finančná riaditeľka Hestego, Martin Dobiš, riaditeľ PR Clinic a Juraj Janči, konzultant v JJ Consulting.

Študentský projekt upozorňuje na reálny problém Slovenska. „Vidíme to medzi našimi rovesníkmi. Momentálny systém stredoškolského vzdelávania nedokáže pripraviť študentov na kvalifikovanú prax,“ hovorí ďalší zo študentov Alexander.

„Chceme ako študenti, no aj ako mladí podnikatelia, apelovať na rozvoj zručností mladých ľudí naprieč celou krajinou,“ dodávajú svorne autori projektu. „V konečnom dôsledku by to mohlo pomôcť udržať mladých ľudí v krajine a zabrániť tak odlivu šikovných ľudí zo Slovenska,“ uzatvára študentský tím.