stupava-bude-30.-maja-2023-realizovat-pozemny-postrek-proti-komarom-v celom-intravilane-mesta

Stupava bude 30. mája 2023 realizovať pozemný postrek proti komárom v celom intraviláne mesta

Z analýzy monitoringu komárov vyplýva, že aktuálny výskyt dospelých samičiek komárov v meste Stupava je zvýšený a miestami až kalamitný. Na základe výsledkov monitoringu a žiadosti občanov, sa mesto rozhodlo realizovať pozemný postrek proti komárom v celom intraviláne mesta, s výnimkou už postriekanej lokality park (25. mája 2023).

Postrek bude vykonaný v utorok 30. mája po 21:00 hod, v nočných hodinách. Z tohto dôvodu odporúčame občanom, aby sa v tomto čase zbytočne nezdržiavali vonku a počas noci nevetrali.

Postrek bude vykonaný ULV metódou, teda zadymovaním s ultra nízkym objemom účinnej látky. Táto metóda je považovaná za šetrnú voči životnému prostrediu.

Autor: Mgr. Erika Piesecká

Zdroj: Stupava.sk