sutaz-europskej-cheer-ligy-prvykrat-na-slovensku!

Súťaž Európskej Cheer Ligy prvýkrát na Slovensku!

Cheerleading (čítaj “čírlíding”) nie je povzbudzovanie ani roztlieskavanie. Cheerleading je olympijský šport. Dňa 17.marca 2024 sa v Bratislave na súťaži DONAU CHEER OPEN 2024 stretne viac ako 600 športovcov, aby zabojovali o body v Európskej Cheer Lige (“ECL”). Steny Domu športu na Junáckej 6 budú burácať energiou športového cheerleadingu.

Úlohy hlavného organizátora sa zhostila Slovenská cheerleading únia, ktorá je novým národným športovým zväzom.

Je nevídané, aby zväz organizoval súťaž európskeho rozmeru v takom krátkom čase po uznaní za člena európskej organizácie European Cheer Union a svetovej organizácie International Cheer Union. Nápad požiadať o zaradenie plánovanej súťaže do Európskej cheer ligy predniesla Andrea PAŇKO, viceprezidentka SCU, ktorá v športovom cheerleadingu aktívne pôsobila ako športovec, aj ako organizátor dlhé roky v zahraničí. 

Do Bratislavy pricestujú športovci zo susedných krajín Česka, Poľska, Maďarska, ale aj z Talianska, Grécka, Slovinska, Chorvátska aj Bosny a Hercegoviny. Súťažné tímy i jednotlivci budú súťažiť v celkovo 125 súťažných vystúpeniach.

Jedným z cieľov aktivít SCU a zároveň tohto podujatia je poukázať na dôležitosť pohybu detí; motivovať a viesť ich k láske ku športu a ponúknuť im možnosť trénovať v oblasti, ktorá má vo svete dlhoročnú tradíciu, je olympijským športom, ale na Slovensku je stále v plienkach. 

„Každé dieťa má iný cieľ, ktorý túži dosiahnuť. Keď sa mu to podarí, posunie sa s hrdosťou o schodík vyššie,“ hovorí Zuzana NIŠČÁKOVÁ, prezidentka Slovenskej cheerleading únie (SCU) a ďalej vysvetľuje význam cheerleadingu v živote mladých ľudí: „hlavným aspektom pre každý cheerleadingový tím je SPIRIT, tzv. TEAMOVÝ DUCH, ktorý popisuje správny životný postoj, zdravé sebavedomie a prístup nielen k tréningom, ale aj k životu ako takému.“ Cheerleading ako olympijský šport motivuje mladých športovcov aj k najvyšším cieľom – k métam olympizmu.

Táto súťaž sa realizuje aj vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a generálnych partnerov SCU.

Slovenská cheerleading únia

Slovenská cheerleading únia je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Únia“), ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. Sídlom únie je: Zvolen 960 01, Novozámocká 3212/22.

Od 26.9.2024 je uznaným národným športovým zväzom. Táto mladá únia má aktuálne 11 členských klubov v celkovom počte takmer 500 športovcov.